Dogovorena priprema Lazareve pećine za novu sezovu

Predstavnici lokalne samouprave i Turističke organizacije održali su juče u sali Skupštine opštine Bor radni sastanak na kome su utvrđeni naredni koraci kako bi Lazareva pećina bila što pre otvorena za turističke posete.

Predstavnici lokalne samouprave i Turističke organizacije održali su juče u sali Skupštine opštine Bor radni sastanak na kome su utvrđeni naredni koraci kako bi Lazareva pećina bila što pre otvorena za turističke posete.

Uprkos činjenici da je tokom prethodne godine opština Bor uložila značajna finansijska sredstva za uređenje Lazareve pećine i njeno stavljanje u funkciju turizma, pećina je, lane, uglavnom bila skrivena od očiju javnosti.
Posete su bile moguće jedino ako se unapred najave Turističkoj organizaciji i to u grupama od najmanje 25 posetilaca.

“Pokušaćemo da sa Srbijašumama izmenimo sporne članove ugovora kako bi smo mogli da u kasnijem periodu Turističkoj organizaciji damo u namenu turističku valorizaciju same pećine” – izjavio je na jučerašnjem sastanku dr Predrag Balašević, predsednik Skupštine opštine Bor.

Pored ugovora sa Javnim preduzećem “Srbijašume”, Opština Bor će učiniti sve da se u narednom periodu reše i drugi problemi koji ometaju punu iskorišćenost kapaciteta Lazareve pećine, uključujući i one kapitalne – izgradnju parkinga i sanitarnih čvorova.

Jasna Tomić, direktorica Turističke organizacije Bor, iznela je značaj što ranijeg ispunjavanja svih potrebnih uslova kako bi Lazareva lazareva pećina sa kanjonom bila kompletirana kao turistički projzvod i tako izašla na turističko tržište.

Za šest meseci, koliko je pećina bila otvorena za posete prošle godine, od ulaznica je inkasirano nešto više od 150.000 dinara što nije moglo da pokrije ni osnovne troškove.

Ukoliko se ostvari postignuti dogovor između Turističke organizacije i lokalne samouprave, Lazareva pećina bi prve turiste ove godine mogla da primi krajem aprila.