Privremeno zatvorena 44 granična prelaza, među njima i pojedini u istočnoj Srbiji

Zbog pojave korona virusa u Srbiji su privremeno zatvorena 44 granična prelaza, a među njima i nekoliko graničnih prelaza prema Bugarskoj i Rumuniji u istočnoj Srbiji.

Za rečni saobraćaj zatvoreni su privremeno granični prelazi prema Rumuniji , između ostalih i Golubac, Donji Milanovac, Tekija i Kladovo, a za drumski i granični prelaz Đerdap dva.

Granični prelaz Mokranje ka Bugarskoj, takođe je zatvoren za drumski saobraćaj.

Prema Rumuniji su za drumski saobraćaj zatvoreni i prelazi Vrbica, Nakovo, Jaša Tomić i Kaluđerovo, a za železnički Kikinda.

Pored Mokranja,  prema Bugarskoj zatvoreni su i Strezimirovci i Ribarci, takođe za drumski saobraćaj.

Odluka se odnosi i na granične prelaze prema Mađarskoj i to za rečni saobraćaj Kanjiža, a za drumski: Rastina, Bajmok, Bački Vinogradi, Horgoš 2, Đala i Rabe.

Prema Hrvatskoj su zatvoreni prelazi: Sot, Ljuba, Neštin, Bogojevo, Apatin, Bezdan, Novi Sad (rečni) Berkasovo i Vajska – skelski prelaz.

Prema Severnoj Makedoniji zatvoreni su prelazi – Prohor Pčinjski i Goleš – Golema Crcorija, prema Crnoj Gori – Godovo, Vrbnica i Jabuka, prema BIH – Priboj, Carevo polje, Mokra Gora, Sremska Rača, Perućac, Mali Zvornik-stari most i Jamena – skelski prevoz.

Zatvoreni su privremeno i unutrašnji granini prelazi: Beograd – rečni i vazdušni, Morava i Vršac.