Profesori sa Odseka za menadžment gostovali na Univerzitetu Obuda

Profesori Odseka za inženjerski menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, gostovali su na poznatom budimpeštanskom Univerzitetu Obuda, gde trenutno dva borska studenta pohađaju nastavu u okviru Erasmus+ projekta.

prof-mihajlovic

Profesori Ivan Mihajlović i Đorđe Nikolić, učestvovali su na IV Internacionalnoj nedelji „New Challenges of the 21st Century“ i XIV međunarodnoj konferenciji „International Conference On Management, Enterprise And Benchmarking 2016“ na Univerzitetu Obuda u Mađarskoj.

Njihov boravak u periodu od 25. do 30. aprila u Budimpešti, jedna je od aktivnosti u sklopu Erasmus+ projekta: „Key Action 1– Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility“, koji borska katedra sprovodi zajedno sa ovom viskoškolskom institucijom.

Ivan Mihajlović i Đorđe Nikolić, kao gostujući profesori, održali su predavanja u sklopu IV Internacionalne nedelje, a na temu novih izazova u 21. veku.

Među studentima koji su učestvovali na ovim predavanjima, bile su i dve studentkinje sa Odseka sa inženjerski menadžment, Ivana Veličkovska i Jelena Jovkić, koje se u sklopu Erasmus+ projekta trenutno nalaze na studentskoj razmeni na Univerzitetu Obuda u Budimpešti.

Više informacija možete pronaći na sajtu katedre za menadžment.