Program manifestacije: Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10 u Boru

Muzej rudarstva i metalurgije u Boru i ove godine učestvuje u nacionalnoj manifestaciji “Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10”.

muzeji-10-10-2016

U toku trajanja manifestacije borska publika imaće priliku da pristvuje bogatom i raznovrsnom probramu koji će se odvijati u zgradi muzeja i u galeriji „Bakar“.

Radno vreme u periodu od 12. – 21. maja biće od “10 do 10“, osim 21. maja kada se obeležava 12. Evropska noć muzeja, a tada će muzej biti otvoren za posetioce od 18 do 1 sata posle ponoći.

12. maj

19 sati, Muzej rudarstva i metalurgije
Otvaranje izložbe ”Četiri decenije pod ruku sa kulturom i prirodom”

Izložba povodom 40 godina rada Društva mladih istraživača u Boru. Pored istorijata ove organizacije (1976. – 2016.) koji će biti prezentovan odgovarajućim legendama, fotografijama, literaturom, novinskim člancima i drugima materijalom, posetioci će se, preko odgovarajućih eksponata i pratećih sadržaja, upoznati i sa saradnjom Muzeja rudarstva i metalurgije i Društva mladih istraživača na različitim projektima tokom proteklih četrdeset godina.

20 sati, Muzej rudarstva i metalurgije
Radionica ”Plesom kroz vreme: Bor selo – Kolonija”

Radionica u organizaciji Etnološkog odeljenja Muzeja na temu plesa, odnosno, igara kroz vreme, sa određenim tematskim sadržajem.

13. maj

12 sati, Muzej rudarstva i metalurgije
Predavanje na temu “Naselja i nekropole bronzanog doba na području Bora i okoline”, u organizaciji Arheološkog odeljenja Muzeja. Predavanje će održati kustos praistorijske zbirke.

17 sati, Muzej rudarstva i metalurgije
U saradnji sa Srpskim sokolskim društvom, kao i sa našim starijim sugrađanima i saradnicima Muzeja, biće održano predavanje i prikazani dokumentarni filmovi o Srpskom sokolskom društvu i njihovim aktivnostima u prethodnoj deceniji, kao i ranije.

14. maj

10-22 sata, Muzej rudarstva i metalurgije
MANKALA – misaona igra

20 sati, galerija “Bakar”
Radionica “Otisak”.

Grafička radionica u kojoj učestvuju učenici osnovnih i srednjih škola, kao i odrasli, a zasniva se na izradi linoreza i otiskivanju radova na grafičkoj presi.

15. maj

10-22 sata, Muzej rudarstva i metalurgije
MANKALA – misaona igra

20 sati, galerija “Bakar”
Radionica “Otisak”.

16. maj

19 sati, Muzej rudarstva i metalurgije
Projekcija etno filmova “Etno filmovi na bis”

17. maj

11 sati, Muzej rudarstva i metalurgije
Radionica “Antički sjaj”

Radionicu realizuje Konzervatorsko i Arheološko odeljenje Muzeja rudarstva i metalurgije. Učesnici će, na popularan i zanimljiv način, kroz izlaganje i razgovor sa arheologom, kustosom antičke zbirke, biti upoznati sa bronzanim antičkim novcem, a zatim će im osnove konzervacije metala objasniti muzejski konzervator.

17 sati, Muzej rudarstva i metalurgije
Radionica “Kako rekonstruisati posudu?”

Radionica posvećena konzervaciji keramičkih predmeta iz arheološke zbirke. U radionici će učestvovati učenici srednjih škola, koji će se upoznati sa osnovama konzervatorskog i restauratorskog tretmana arheološke keramike.

18 sati, Muzej rudarstva i metalurgije
Priprema i organizovanje ekoloških dana Bora

Predavanje u organizaciji Društva mladih istraživača, Muzeja rudarstva i metalurgije, Kancelarije za životnu sredinu opštine Bor, Turističke organizacije Bor i Speleološkog kluba Bradan.

19 sati, Muzej rudarstva i metalurgije
Projekcija etno filmova “Etno filmovi na bis”

18. maj

10 sati, Muzej rudarstva i metalurgije
Radionica “Dečiji otvoreni atelje”.

U radionici, koju organizuje umetničko odeljenje Muzeja, učestvuju talentovani učenici osnovnih škola (V-VIII razred), koji, uz pomoć različitih likovnih tehnika, stvaraju radove na zadatu temu (Bor – moj grad). Po završetku radionice radovi će biti izloženi na ulazu u Muzej.

17 sati, Muzej rudarstva i metalurgije
Radionica “Kako rekonstruisati posudu?”

20 sati, Muzej rudarstva i metalurgije
Projekcija etno filmova “Etno filmovi na bis”

19. maj

15 sati, Muzej rudarstva i metalurgije
Radionica konzervacije predmeta od tekstila iz etnološke zbirke Muzeja.

17 sati, Muzej rudarstva i metalurgije
Radionica “Kako rekonstruisati posudu?”

18 sati, Muzej rudarstva i metalurgije
Okrugli sto o geoparkovima povodom evropskog dana parkova i svetskog dana biodiverziteta.

18 i 30 sati, Muzej rudarstva i metalurgije
Koncert učenika Muzičke škole “Miodrag Vasiljević” u Boru.

20 sati, galerija “Bakar”
Radionica “Otisak”

20. maj

12 sati, Muzej rudarstva i metalurgije
Predavanje “40 godina Mladih istraživača Srbije, razvoj volontarizma, nacionalni i međunarodni kampovi”

15 sati, Muzej rudarstva i metalurgije
Radionica konzervacije predmeta od tekstila iz etnološke zbirke Muzeja.

21. maj – Evropska noć muzeja

19 sati, Muzej rudarstva i metalurgije
Izložba “Od filmske trake do digitalne televizije”

Izložba u organizaciji Muzeja rudarstva i metalurgije i borskog preduzeća “Štampa, radio i film” (ŠRIF), u okviru koje će, na jedan zanimljiv način, kroz legende, fotografije i autentične eksponate, biti prikazan razvoj borske televizije od pedesetih godina prošlog veka do danas.