Promocija knjige „Smrt na Kosovu polju“ Ivana Čolovića u borskoj biblioteci [NAJAVA]

U ponedeljak, 14. novembra sa početkom u 18 sati politički antropolog, osnivač i urednik „Biblioteke XX vek“, dr Ivan Čolović predstaviće u Narodnoj biblioteci u Boru svoju novu knjigu „Smrt na Kosovu polju: istorija kosovskog mita“.

smrt-na-kosovu-polju

Analizirajući bogat korpus tekstova u kojima se sećanje na ovu bitku oživljava ili promoviše, Čolović posebno analizira motive i ciljeve autora ovih verzija, pojedinaca i/ili kolektiva, istorijske okolnosti koje prate njihove evokacije, njihovu potrebu da svoju verziju boja na Kosovu polju i njoj pripisane pouke obznane i njihovu upotrebu ovog istorijskog događaja u sopstvenoj savremenosti.

Pritom, Čolović ne uzima u obzir samo uloge koje je sećanje na Kosovski boj i taj davni Vidovdan igralo ili i dalje igra u političkom i verskom životu Srba, već se bavi i revizijama bitke na Kosovu kod drugih, pre svega balkanskih naroda.

Čolovićeva pedantna, temeljna, ali i vrlo zanimljiva studija, nadovezujući se na istraživanja brojnih domaćih i stranih istoričara, folklorista, istoričara književnosti i umetnosti, antropologa i drugih stručnjaka, razotkriva mnogobrojna značenja, često i nesaglasna ili protivurečna, i brojne divergentne ideološke funkcije i političke poruke koje su se, tokom više od šest vekova prepričavanja, preispitivanja i preispisivanja, tumačenja  vezale za Kosovski boj i predstave o njemu.