Prvi Međunarodni Salon Fotografija „Zaječar 2007.“

„Digitalna – slobodna“ tema je Prvog Međunarodnog Salona Fotografija „Zaječar 2007.“ koja će se održati 24. decembra 2007. god. u galeriji Radul Begovog konaka u Zaječaru.

„Digitalna – slobodna“ tema je Prvog Međunarodnog Salona Fotografija „Zaječar 2007.“ koja će se održati 24. decembra 2007. god. u galeriji Radul Begovog konaka u Zaječaru.

Pravo učešća imaju fotografi iz celog sveta koji mogu konkurisati sa crno-belim ili kolor radovima u digitalnom obliku. Maksimalan broj radova je četri,  dimenzija  20x30cm u 300 dpi  i JPG formatu na CD-u. Fotografije moraju biti obeležene rednim brojevima u folderima istovetno kao i u prijavi.

KOTIZACIJA
Za članove FSS kotizacija se plaća 500 dinara na žiro račun 170-4382-60. dokaz o uplati obavezno poslati. Za ostale autore kotizacija je 10 eura ili dinarska protiv vrednost. Novac slati sa CD-om. Svaki autor koji pošalje fotografije za izložbu dobiće bogato ilustrovan katalog.

IDENTIFIKACIJA
U folderu svake fotografije treba staviti sledeće podatke: Ime  autora i naziv fotografije na jednom od zvaničnih FIAP jezika (ili neka druga identifikacija).
Broj kojim je označen rad u kolekciji mora da odgovara broju kojim je isti označen u prijavi.

NAGRADE
Organizatori dodeljuju sledeće nagrade:

          Za pojedinačnu fotografiju

          – Jednu zlatnu plaketu FSS-a,

          – Dve srebrne plakete FSS-a,

          – Tri bronzane plakete FSS-a

          – Pet pohvala

Prijem radova: do 24.11.2007.
Žiriranje
: 01.12.2007.
Rezultati žiriranja
: 05.12.2007. (www.fotoss.org)

DOSTAVLJANJE RADOVA
Radove autora zajedno sa prijavom poslati na adresu:

Raša Milojević
COLOR 202
Trg oslobođenja bb
19000 ZAJEČAR
REPUBLIKA SRBIJA

Radove će ocenjivati stručni žiri čiji je Delegat FSS-a Zoran Mojsin, Bor.
Organizator Prvog Međunarodnog Salona Fotografija „Zaječar 2007.“ je FKK „TIMOK“ Zaječar i Kulturno prosvetna zajednica Zaječar, pod Pokroviteljstvom FSS  2007/23.