“A-tek” otkupio dokumentaciju

Austrijski konzorcijum “A-tek industris”, vlasnika Mirka Kovača, otkupio je juče dokumentaciju za učešće na tenderu za strateško partnerstvo sa Rudarsko Topioničarskim Basenom (RTB) Bor.


Austrijski konzorcijum “A-tek industris“, vlasnika Mirka Kovača, otkupio je juče dokumentaciju za učešće na tenderu za strateško partnerstvo sa Rudarsko Topioničarskim Basenom (RTB) Bor.

Poslednjeg dana roka za otkup tenderske dokumenacije, austrijska kompanija “A-tek” (A-TEC Industries), otkupila je neophodnu dokumentaciju za učešće na trećem tederu za RTB “Bor”.

Vlada Srbije raspisala je u februaru izmenjeni tender za RTB “Bor” po kome bi se strateški partner obavezao da dokapitalizacijom u minimalnom iznosu od 116 miliona dolara stekne 40 odsto vlasništva u novom preduzeću koje će biti formirano spajanjem RTB-a, Rudnika bakra Bor, Rudnika bakra Majdanpek i Topionice i Rafinacije.

Novac od dokapitalizacije, koja treba da se spovede u roku od tri godine, uložio bi se u rudnike i remonte postojeće topionice. Srbija bi, sa druge strane, finansirala izgradnju nove topionice bakra za šta bi se obezbedila sredstva od međunarodnih finansijskih institucija u iznosu od 130 miliona dolara.

Ranijim tenderom, objavljenim u novembru prošle godine, bilo je predviđeno ulaganje od 300 miliona dolara za sticanje 67 odsto kapitala borske grupe.
Odluku o izmeni tendera Ministarstvo za ekonomiju je donelo zbog toga što je od tada cena bakra na svetskom tržištu pala skoro tri puta, usled ekonomske krize.
RTB je prodavan dva puta na tenderima, ali pošto potencijalni vlasnici nisu na vreme uplatili ugovorene iznose ugovori sa njima su raskidani.

Najpre se to desilo sa rumunskim “Kuprom”-om, a potom i sa “A-tek”-om koji je i sada otkupio dokumantaciju uprkos najavi ministra za ekonomiju, Mlađana Dinkića da će kompanije sa kojima su raskidani ugovori biti automatski diskvalifikovane sa tendera.

“A-tek” u svom vlasništvu ima fabriku električnih rotacionih mašina “ATB Sever” iz Subotice, kao i “ATB FOD” – nekadašnju “Fabriku Opreme i Delova” koju je nekada bila u sastavu RTB-a “Bor”.