Radio Bor ponovo konkurisao za frekvenciju

Republička radiodifuzna agencija u Beogradu, prihvatila je prijavu Javnog preduzeća „Štampa, radio i film – u likvidaciji“ u Boru, na javni konkurs za izdavanje dozvole Radio Boru za emitovanje programa. Prijava se odnosi na dve zone pokrivanja, regionalnu i lokalnu, a odluka o dodeli nove frekvencije, biće doneta u roku od 90 dana, od dana prijema.

 

Republička radiodifuzna agencija u Beogradu, prihvatila je prijavu Javnog preduzeća „Štampa, radio i film – u likvidaciji“ u Boru, na javni konkurs za izdavanje dozvole Radio Boru za emitovanje programa. Prijava se odnosi na dve zone pokrivanja, regionalnu i lokalnu, a odluka o dodeli nove frekvencije, biće doneta u roku od 90 dana, od dana prijema.

 

 

Kompletnu dokumentaciju o ispunjenju tehničkih, programskih, kadrovskih, pravnih i organizaciono – finansijskih uslova, u ime osnivača, podnelo je Javno preduzeće „Štampa, radio i film – u likvidaciji“, s tim što je lokalna samouprava u obavezi da okonča postupak likvidavcije i formira novo Javno preduzeće pod nazivom „Štampa, radio i film“ u Boru.

 

Lokalna samouprava će odluku o okončanju likvidacionog postupka u javnom preduzeću „ŠRIF u likvidaciji“ u Boru kako je planirano doneti iduće nedelje na sednici privremenog organa. Republička radiodifuzna agencija ima rok 90 dana od dana podnošenja prijave na konkurs da okonča postupak za dodelu nove frekfence radio Bor.

 

(TV Bor)