Radio televizija Bor prelazi u ruke radnika

Javno preduzeće „Štampa, radio i film“ (ŠRIF), koje je osnivač regionalne Radio-televizije Bor (RTV Bor), biće privatizovano po modelu podele besplatnih akcija radnicima.

rtv bor

Agencija za privatizaciju Srbije uputila je danas javni poziv za prikupljanje ponuda za privatizaciju 38 medija.

Među medijima čiju je prodaju oglasila Agencija za privatizaciju nema RTV Bor.

Najveća medijska kuća u Borskom okrugu biće privatizovana po modelu podele besplatnih akcija radnicima firme.

„Mi smo u skladu sa Zakonom o privatizaciji i Zakonom o javnom informisanju i medijima predali svu neophodnu dokumentaciju Agenciji za privatizaciju. Prema njihovim  rečima dokumentacija je kompletna, odgovara realnom sadržaju. Mi smo u međuvremenu uradili procenu kapitala sa stanjem na dan 31. decembar 2014. godine i to predali na vreme. Agencija za privatizaciju je objavila spisak od 38 medija koji idu u privatizaciju putem javnog poziva. U slučaju ŠRIF-a posle prvog jula počeće postupak podele besplatnih akcija radnicima koji ispunjavaju uslove propisane zakonom i Uredbom Vlade republike Srbije iz marta 2015. godine. To znači da mi idemo u privatizaciju po modelu podele besplatnih akcija“, rekao je izjavi za RTV Bor Vladan Novović, direktor JP „Štampa, radio i film“.

 

Šesnaest radnika ŠRIF-a odlučilo je da kroz socijalni program dobrovoljno napusti ovo preduzeće.

„Mi smo juče dobili iz nadležnog ministarstva odobrenje programa koji je poslat i čekamo konačno rešenje Ministra za rad. Posle toga nastavlja se sprovođenje procedura koje podrazumeva socijalni program. Deo naših kolega se prijavio, znatno manje nego u drugim medijskim kućama. Oni nisu tehnološki višak, već su se za socijalni program odlučili na dobrovoljnoj bazi“ – rekao je Novović.

Zakon o javnom informisanju podrazumeva i novi način finansiranja medija iz državnog i budžeta lokalnih samouprava. Mediji koji žele da dobiju sredstva iz budžeta moraće projektom da konkurišu za njih. Jedinica lokalne samouprave dužne su da raspisuju konkurse za javno informisanje.

Uprkos svim novinama u RTV Bor se nadaju da će nastaviti da građanima Bora i istočne Srbije pružaju sve bitne i relevantne informacije kao što su i do sada činili.

Inače, izmenama Zakona o javnom informisanju i medijima predviđeno je da će medij, u slučaju da zaposleni ne prihvate prenos akcija bez naknade, prestati da postoji i brisaće se iz Registra medija.

(RTV Bor   / Bor030)