„Rakita“ otvorila Info centar u Boru

Kompanija Rakita Exploration, ogranak kompanije Freeport-McMoRan, predstavila je Info centar koji se nalazi u ulici Moše Pijade 28/1 u Boru. Počev od 5. maja, na ovom mestu zainteresovani građani Bora moćiće da se informišu o fazama razvoja projekta „Chukaru Peki“, rezultatima istraživanja u borskom basenu i planovima kompanije. Radno vreme Info centra je od 9 do 13 i od 17 do 21 sata, svakim radnim danom.

rakita-info-centar

„Pokretanjem Info centra želeli smo da otvorimo vrata za dijalog sa svim privrednim činiocima u Borskom okrugu, u cilju unapređenja saradnje i razmene ideja. Projekat „Chukaru Peki“ je još uvek u ranoj fazi istraživanja, ali su početni rezultati ohrabrujući. Ipak pre odluke o eksploataciji rude, potreban je još značajan niz pozitivih rezultata. S obzirom da će istraživanja potencijala za rudarenje u Boru trajati duži niz godina, nadamo se da ćemo otvaranjem Info centra, uspostaviti kvalitetnu komunikaciju sa građanima i institucijama, a rezultate istraživanja učiniti lako dostupnim i transparentnim,“ istakao je Dejan Koželj, direktor kompanije Rakita Exploration.

dejan-kozelj-rakita
Dejan Koželj

Od kraja 2012. godine, izbušeno je oko 10.000 metara sa ohrabrujućim početnim rezultatima, a od kraja 2013. godine, kompanija je izbušila više od 27.800 metara kako bi definisala glavne karakteristike novootkrivene mineralizacije. Dalje bušenje, koje dostiže dubinu od nekoliko hiljada metara, planirano je za 2014. godinu da bi se utvrdila procenjena veličina potencijalnog rudnog tela i definisao srednji sadržaj bakra i zlata.

Projekat „Chukaru Peki“ u vlasništvu je kompanije Rakita Exploration d.o.o. koja je ogranak kompanije Freeport-McMoRan sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, jedne od najvećih globalnih kompanije za istraživanje i iskopavanje ruda. Osim u okolini Bora, istraživanja i iskopavanja trenutno se vrše i na lokacijama širom sveta: Severnoj i Južnoj Americi, Indoneziji, Africi i u Evropi.