Rakita zapošljava: Posao za više radnika u Pogonu za preradu minerala

„Srbija Ziđin Majning“ raspisala je konkurs za zaposlenje više radnika u Pogonu za preradu minerala.

Bivša Rakita Eksporejš, sada “Srbija Ziđin Majning” potražuje više radnika za poslove u pogonu za preradu minerala, pretežno srednjoškolce, a za pojedina zanimanja poželjno je i dobro znanje engleskog jezika.

Rakita je oglasila konkurs za mehaničara sa diplomom trećeg ili četvrtog stepena mašinske struke i poželjnim znanjem engleskog jezika, ali i električara sa istim kvalifikacijama elektro struke.

Za poziciju nadzornika za mašinske poslove i nadzornika za elektro poslove zainteresovani bi trebalo da imaju stečeno srednje obrazovanje mašinske, odnosno elektro struke u četvorogodišnjem trajanju, ali je poželjno i dobro znanje engleskog jezika i prethodno radno iskustvo u rudarstvu.

Konkurs je raspisan i za zaposlenje pumpara, operatera dizalice u službi za rukovanje koncentratom, operatera za filtriranje koncentrata i operatera na zgušnjivaču za koji je potrebna diploma trećeg ili četvrtog stepena, s tim što prednost imaju rudarska PMS, elektromašinska, hemijska ili druga odgovarajuća tehnička struka. I za ova radna mesta je poželjno dobro znanje engleskog jezika.

Iste struke i kvalifikacije, uz poželjno prethodno radno iskustvo u rudarstvu traže se i za radna mesta operatera na poslovima sušenja i upotrebe reagenasa i krečnog mleka, operatera u flotaciji, operatera na poslovima mlevenja i klasiranja, operatera na dodavaču / transportnoj traci, operatera primarnog drobljenja i operatera centralne kontrole, s tim što je i tu, uz dobro znanje engleskog jezika, poželjno da kandidati imaju i prethodno radno iskustvo u rudarstvu.

„Srbija Ziđin Majning“  traži i nadzornika u službi za rukovanje koncentratom i jalovinom sa diplomom četvrtog stepena rudarske PMS, elektromašinske, hemijske ili druge odgovarajuće tehničke struke.

Jedina pozicija koja zahteva fakultetsku diplomu je mlađi inženjer za preradu minerala. Za ovo radno mesto neophodno je stečeno visoko obrazovanje na minimum osnovnim akademskim studijama ili na ekvivalentnom nivou studija – oblast rudarstva (PMS) ili elektromašinstva, uz poželjno dobro znanje rada na računaru, dobrog znanja engleskog jezika i prethodnog radnog iskustva u rudarstvu.

Zainteresovani, prijavu za posao mogu da popune na OVOM linku, da pošalju svoj CV na adresu [email protected] ili donesu odštampanu biografiju (CV) lično u sedište kompanije, adresa: Suvaja 185a (na putu ka lokalnom aerodromu).

Poželjno je da dostave biografiju na srpskom i na engleskom jeziku.