Raspisan javni poziv za program „Moja prva plata“

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o programu podsticanja zapošljavanja mladih.

Ovim programom, navodi se u saopštenju Nacionalne služba za zapošljavanje, daje se mogućnost mladima bez radnog iskustva da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad i na taj način povećaju svoje mogućnosti za zapošljavanje.

U program je planirano uključivanje 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života, koji su bez radnog iskustva i nalaze se na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje.

“Program se sprovodi kod poslodavca koji pripada privatnom ili javnom sektoru, a prioritet za uključivanje u program imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih opština, u skladu sa propisom Vlade Republike Srbije o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave”, ističu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Program „Moja prva plataˮ se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 9 meseci. Tokom njegovog trajanja NSZ će isplaćivati novčanu naknadu u iznosu od 20.000 dinara mladima sa srednjim obrazovanjem, odnosno 24.000 dinara mladima sa visokim obrazovanjem, na mesečnom nivou, kao i doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, za mlade uključene u ovaj program.

Prva faza realizacije programa je namenjena isključivo poslodavcima, koji se u periodu od 17. avgusta do 25. septembra  prijavljuju na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Na istom sajtu od 1. do 10. novembra prijavljuju se nezaposleni, a u trećoj fazi realizacije programa od 16. do 31. oktobra je izbor kandidata od strane poslodavaca.

Кonačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima biće objavljene od 1. do 7. novembra, dok će u četvrtoj fazi realizacije programa NSZ, poslodavci i kandidati potpisati ugovore i ozvaničiti od 8. novembra do 7. decembra početak sprovođenja programa.