Raspisan konkurs za obuku novih policajca​ u Borskom i Zaječarskom okrugu

U toku je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 1.060 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku (COPO) od kojih su 42 za potrebe Policijskih uprava u Boru i Zaječaru.

Konkurs je otvoren do 5. juna, a kandidati će moći da se prijave na stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajca (510 polaznika), saobraćajnog policajca (250 polaznika) i graničnog policajca (300 polaznika).

Za potrebe Policijske uprave u Boru konkurs je raspisan za 31 polaznika, od kojih je pet za radno mesto policajca za potrebe policijskih ispostava Bor, Кladovo, Negotin i Majdanpek, 11 za radno mesto saobraćajnog policajca u Saobraćajnoj policijskoj ispostavi u Negotinu i 15 za radno mesto graničnog policajca u stanicama granične policije u Negotinu i Kladovu.

U Policijskoj upravi u Zaječaru konkursom se traži pet budućih policajaca u policijskim ispostavama Zaječar i Knjaževac i šest saobraćajaca za potrebe Saobraćajne policijske ispostave Zaječar.

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Republike Srbije, koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs i prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs.

Кandidat mora da ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, ili završene osnovne strukovne, odnosno, osnovne akademske studije Кriminalističko – policijskog univerziteta (КPU), da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom “B” kategorije, kao i da ispuni kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti.

Kandidat ne sme da ima manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa, odnosno da nema više od 27 godina starosti ako je reč o kandidatima koji su svršeni studenti КPU, a za njegov prijem ne smeju da postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji.

Prijava na konkurs sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata.