Razvojna podrška zapošljavanju i samozapošljavanju teže zapošljivih kategorija stanovništva

Grad Bor, Romska inicijativa mladih „Džipsi Soul“ (Gypsy Soul) i Dom omladine Bor realizuju projekat „Razvojna podrška zapošljavanju i samozapošljavanju teže zapošljivih kategorija stanovništva“.

Član gradskog veća zadužen za projekte Srećko Zdravković kazao je da je predviđeno da 27 osoba iz teže zapošljive kategorije stanovništva bude radno angažovano kroz realizaciju ovog projekta.

„Biće omogućeno samozapošljavanje 15 mladih iz teže zapošljivih kategorija, kao i novozapošljavanje 12 osoba kod preduzetnika koji posluju najviše do pet godina. Uslove konkursa priprema nadležna Komisija Gradske uprave, a osim marginalizovanih grupa obuhvaćeni su i ljudi stariji od 50 godina, mladi, osobe sa invaliditetom, povratnici iz inostranstva, pripadnici manjinskih zajednica… Subvencije od 2.000 do 2.400 evra dobiće 27 osoba, a biće organizovane i određene obuke u okviru projekta. Sredstva su namenjena za kupovinu tehničke opreme za otpočinjanje biznisa ili dodatne opreme za preduzetnike koji već posluju ne duže od pet godina, kao i za nabavku repromaterijala“, rekao je Zdravković.

Oni koji se odluče da sami pokrenu sopstveni biznis mogu da konkurišu za sredstva u iznosu do 2.400 evra, dok će poslodavci koji zaposle osobu iz teže zapošljivih kategorija dobiti jednokratno 2.000 evra.

Jedan od glavnih problema sa kojima se pripadnici romske zajednice susreću u Boru je nezaposlenost i ostvarivanje prava na rad.

Prema rečima Vladimira Šainovića predsednika Romske inicijative mladih „Gypsy Soul“ ovakvi i slični projekti imaju veliki značaj za romsku zajednicu jer aktivno deluju na rešavanje problema.

„U proteklom godinama puno je bilo programa i projekata koji su bili usmereni na obuke za konkretna zanimanja. Ovo sada je logičan sled događaja i mogućnost da se upotrebe stečena znanja. Takođe je dobro to što je projekat osmišljen da se pozitivnom diskriminacijom da prednost Romima da se zaposle ili samozaposle“, istakao je Šainović.

Projekat nije u koaliziji sa programima koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje pa će korisnici subvencija moći će da konkurišu i kod NSZ.

Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Nemačke razvojna agencija – GIZ i tehničku saradnju Stalne konferencije gradova i opština u periodu od 1. novembra 2021. do 31. oktobra 2022. godine.