Reakcija RTB-a na pisanje „Informera“

Povodom napisa objavljenog u današnjem „Informeru“, pod naslovom „SAZNAJEMO: Počinju hapšenja zbog milionske pljačke u RTB Bor“, poslovdostvo RTB-a uputilo je redakciji ovog i listova koji su preneli pisanje „Informera“, sledeće reagovanje:

rtb borGlavnom uredniku lista „Informer“
– Draganu J.Vučićeviću
Zameniku glavnog urednika
– Ljiljani Knežević
Uređivačkom kolegijumu
– Oliveru Đuriću

PREDMET: Reagovanje na tekst „SAZNAJEMO: Počinju hapšenja zbog milionske pljačke u RTB Bor“ objavljen 29. oktobra 2012. godine, na strani 9.

Uvaženi,

U Vašem listu br.148, objavljenom 29. oktobra 2012. godine, na strani 9, u tekstu novinara E.I. (ili ekipe „Informera“) pod naslovom „SAZNAJEMO: Počinju hapšenja zbog milionske pljačke u RTB Bor“ , bez konkretnog navođenja izvora informacije, izneti su podaci koji su narušili ugled i naneli veliku štetu ugledu kompanije (sa tradicijom dugom 109 godina) koja zapošljava blizu 5.000 radnika. Iako je menadžmentu Rudarsko-topioničarskog basena Bor sasvim jasno da se eventualne „mahinacije prilikom nekoliko pokušaja privatizacije RTB Bor, sumnje da su milioni evra pokradeni u procesima nabavke rudarske opreme, ali i klasična krađa bakra i zlata“ ni na koji način ne mogu na njega odnositi, prinuđeni smo, pre svega zbog uznemirenih radnika, da Vam se ovim putem obratimo i zatražimo od Vas da u sutrašnjem broju, na istoj strani i sa istim brojem karaktera (slova) objavite

Reagovanje

Objavljivanjem teksta pod naslovom „SAZNAJEMO: Počinju hapšenja zbog milionske pljačke u RTB Bor“ ekipa Informera, ako pođemo redom, nije ispoštovala osnovno novinarsko načelo „druge strane“ , a time i Zakon o javnom informisanju. To direktno za posledicu ima uznemirenost zaposlenih koji su ostali uskraćeni za odgovor menadžmenta RTB-a Bor. Da ste „pustili“ i drugu stranu, pet hiljada radnika borske kompanije, ali i celokupna borska javnost, mogla bi u istom članku da pročita da je, zapravo, sadašnji menadžment RTB-a Bor inicirao kod nadležnih državnih organa i institucija preispitivanje privatizacija svih preduzeća koja su nekada poslovala u sistemu RTB-a Bor, pokušaje prodaje samog holdinga u dva navrata i sporne kupovine opreme, tako da sa nestrpljenjem očekuje rezultate svih istražnih radnji.

Sadašnji menadžment samoinicijativno je pokrenuo sva ta pitanja jer, jednostavno, ne može na svojim plećima da nosi „hipoteku prošlosti“, gde se njemu pripisuju i stara dugovanja kompanije i brojne privatizacije koje su se desile.

Sve privatizacije zavisnih preduzeća iz poslovnog sistema RTB Bor Grupe rađene su pre dolaska sadašnjeg menadžmenta, odnosno pre oktobra 2008. godine. Jedino je kraju privedena privatizaicja pogona „Belorečki peščar“ iz sastava Rudnika bakra Bor. Kažem privedena kraju, jer je Agencija za privatizaciju, u saradnji sa tadašnjim menadžmentom RTB-a, postupak prodaje već bila započela. Otuda je sadašnji menadžment borske kompanije jedino mogao da utiče, a to je i uradio, na tekst već postojećeg Ugovora o prodaji i poboljša ga u korist zaposlenih. Kupac je, naime, na insistiranje aktuelnog poslovodstva RTB-a Bor, preuzeo na sebe obavezu da uposli još 87 novih radnika sa evidencije Nacionalne službe zapošljavanja (dakle, novih ljudi koji do tada nisu nigde radili). Svi oni su i dan-danas u radnom odnosu, redovno primaju platu u iznosu od oko 50-ak hiljada dinara neto, što nije slučaj ni u jednom privatizovanom preduzeću koje je prodato u ranijem periodu – kaže Zoran Ilić, direktor pravnih poslova u RTB-u Bor

Odgovorno tvrdim da krađe bakra i plemenitih metala u mom mandatu nije bilo. Bakar se dobija tzv. standardnim tehnološkim postupkom i visoko tehnološko iskorišćenje na metalu iz proizvodnje ukazuje da krađe nema. Pored toga, fizičko obezbeđenje je angažovano na svim kritičnim mestima, prvenstveno u cilju bezbednosti naših radnika i zaštite imovine kompanije. Proizvodnja zlata odvija se u posebnom pogonu, uz velike mere bezbednosti. Sve proizvedene količine su evidentirane i prodaju se Narodnoj banci Srbije – izjavio je Boban Todorović, direktor Topionice i rafinacije.

Iako kompanija RTB Bor Grupa, kao preduzeće u resturkutturiranju, ne podleže Zakonu o javnim nabavkama, službe za nabavku opreme i repromaterijala ponašaju se u skladu sa naredbom donetom od strane poslovodstva, po načinu i proceduri nabavke robe i vršenja usluga trećih lica u RTB-u Bor. Naime, procedura nabavke se sprovodi po sistemu dobijanja tri ponude od najkompetentnijih ponuđača za određene proizvode ili usluge. Za nabavke veće vrednosti donosi se rešenje o obrazovanju komisija od više članova i, po proceduri izveštaja i dodatnih poboljšanja uslova kod najpovoljnijeg ponđača, koristi se mogućnost dodatnog snižavanja cena ili pobošljanja roka isporuke. Za nabavku opreme velike vrednosti iz uvoza donosi se rešenje, a u nabavci su učestvovali i predstavnici nadležnih ministarstava.
Ovakva procedura je obaveza u RTB-u od postavljanja ovog menadžementa, a propusti koji su nastali pre njegovog dolaska, a za koje je aktuelni menadžment znao, prijavljeni su nadležnim organima. Primer je, recimo, kupovina flotacijske opreme za Majdanpek koja je obavljena pre dolaska aktuelnog menadžmenta – kaže Milinko Živković, zamenik generalnog direktora RTB-a Bor za investicije

O tome kako i šta radi sadašnje poslovodstvo RTB-a Bor, medijima je nedavno javno saopštio ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja prof. dr Milan Bačević koji je doslovce rekao: „Kada u ovim kriznim vremenima neko preduzeće pokazuje tendenciju stalnog rasta i razvoja, to izaziva podozrenje nedobronamernih ljudi. Danima sam bio „zatrpavan“ informacijama koje su mi stizale sa različitih adresa, a koje su govorile suprotno od onoga u šta sam se na sastanku sa kompletnim menadžmentom borske kompanije uverio. Zato, da bih umiro javnost, želim da istaknem da priče o kriminalu ne stoje uz ovaj menadžment! Ne isključujem, međutim, mogućnost da ga je bilo, ali time treba da se bave istražni organi, a ne Vlada Republike Srbije ni Ministarstvo rudarstva. Sada sam i definitivno uveren, jer sam video sve papire, da sporne privatizacije koje su se desile u Boru ni na koji način nisu vezane za ovaj menadžment ni za mandat ljudi koji danas vode Basen. Jednostavno, informacije koje su stizale do mene samo su plod zlih namera pojedinaca.“

Pošto smatra da su tekstom objavljenim u „Informeru“ prekršeni svi etički kodeksi novinarstva zbog kojih je javnost dovedena u zabludu jer za posledicu ima iskrivljenu sliku o poslovanju kompanije RTB Bor u poslednje četiri godine, menadžment kombinata bakra zahteva od Vas da najhitnije objavite regovanje na tekst koji je u Vašem listu plasiran 29. oktobra 2012. godine.

RTB Bor je oduvek bio spreman na saradnju sa medijima i kad god je to traženo i bilo moguće, uvek je izlazio u susret novinarima svih republičkih, regionalnih i lokalnih glasila (i elektronskih i štampanih). Nada se, zato, da se ovakve greške više neće ponavljati.

U Boru, 30. oktobra 2012. god.

U ime poslovodstva RTB- Bor

Zoran Ilić, direktor pravnih poslova RTB-a Bor
Boban Todorović, direktor Topionice i rafinacije
Milinko Živković, zam. gen.dir. RTB-a za investicije