Reprezentativni sindikati odgovorili kompaniji i poručili kolegama da samo udruženi mogu da ostvare svoja prava

Četiri sindikalne organizacije (Sindikat rudara Srbije, Samostalni sindikat metalaca Srbije, Sindikat metalurga Srbije i sindikat Nezavisnost), oglasile su se zajedničkim saopštenjem za medije, reagujući na nedavnu objavu menadžmenta kompanije Srbija Ziđin Koper (Serbia Zijin Copper).

U saopštenju se komentariše izjava poslovodstva kompanije da želi da odvoji rad od nerada, kao i da nagradi zaposlene stimulacijama.

„Diskriminacija radnika po starosti vrsta je mobinga koju sadašnji poslodavac stalno sprovodi kroz parolu odvajanja rada od nerada. Naši stariji radnici nisu prestajali sa proizvodnjom ni u vreme sankcija, ratova, NATO bombardovanja. Isti ovi radnici radili su u staroj topionici koja je topila koncentrat prepun kancerogenih materija, izgradili su novu topionicu, dali sebe i izgubili svoje zdravlje, a danas, sa preko trideset godina radnog staža, postaju poslodavcu teret, trošak, neradnici, nepotrebni. Poslodavac pokušava da im umanji zarade, nudi im anekse ugovora o radu suprotno kolektivnom ugovoru, što dokazuju dobijeni sudski sporovi“, kaže se, između ostalog, u saopštenju sindikalnih organizacija rudnika, u kome se još ističe da sve ove navode poslodavac zna, ali i pored toga se cinično obraća zaposlenima kroz saopštenja za medije.

Sindikat, dalje, u saopštenju javnosti navodi da poslodavac svojim predlogom kolektivnog ugovora želi zaposlenima da umanji zaradu za 20 do 30 hiljada dinara, a onda da sa tako umanjenom zaradom nagradi pojedince, po nekim svojim kriterijumima, i na taj način uštedi desetine miliona evra na teret radnika.

„Sindikati neće dozvoliti ovakvo umanjenje zarada i jedino mogu da podrže stimulacije i nagrađivanja radnika na već postojeće zarade“, navodi se u saopštenju.

Oni podsećaju da se u sadašnjem kolektivnom ugovoru navodi da novi ne može da sadrži manja prava zaposlenih od postojećih i da će na tome insistirati.

U svom zaključku, sve četiri sindikalne organizacije u kompaniji SZC poručuju da će, ukoliko budu primorane, štititi svoja prava svim vidovima sindikalne borbe, uz poruku zaposlenima da jedino udruženi i složni mogu ostvariti svoja prava.