Rok za podnošenje lista za izbore 16. februar

0
57

Izborna komisija opštine Bor donela je Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike u Skupštini opštine Bor, raspisanih za 4.mart. Političke partije, koalicije stranaka i grupe građana, izborne liste mogu da podnesu do 16. februara.

Izborna lista dostavlja se Izbornoj komisiji najkasnije 15 dana pre dana određenog za održavanje izbora, odnosno do 16.februara do ponoći.

Kandidate za odbornike mogu predlagati registrovane političke stranke, koalicije stranakagrupe građana, a svakog kandidata na listi mora da svojim potpisima podrži najmanje 30 birača. Da bi se uopšte i razmatrala, izborna lista mora da ima najmanje jednu trećinu kandidata od ukupnog broja odbornika koji se bira.

Izborna lista se proglašava u roku od 24 časa od časa prijema, ukoliko ispunjava uslove. Zakon predviđa i mogućnost povlačenja izborne liste, a rok je do 20.februara, odnosno do dana utvrđivanja zbirne izborne liste, najkasnije 11 dana pre dana određenog za održavanje izbora.

Do 21.februara, do ponoći, navodi se u Rokovniku za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike, koji potpisuje predsednik Radmilo Guševac, Izborna komisija opštine Bor će utvrditi i objaviti zbirnu izbornu listu u svom Službenom glasniku.

Izborna komisija objavljuje rezultate izbora u roku od 24 časa od zatvaranja biračkih mesta, a najkasnije u roku od 10 dana od dana objavljivanja ukupnih rezultata izbora dodeliće kandidatima dobijene mandate i to po reosledu na izbornoj listi, počev od prvog sa liste.

OSTAVITE KOMENTAR:

Please enter your comment!
Please enter your name here