RTB Bor popravlja poslovanje i likvidnost

Rudarsko-topioničarski basen (RTB) Bor je za četiri meseca, od decembra 2016. kada je postao pravosnažan Unapred pripremljen plan reorganizacije (UPPR), pored urednog plaćanja svih tekućih obaveza iz proizvodnog procesa, izmirio i prioritetne obaveze u vrednosti od 54 miliona dolara, izjavila za Tanjug Mirjana Antić, zamenica generalnog direktora te kompanije za ekonomiju i finansije.

Foto: Bor 030 – arhiva

„Po osnovu obaveza iz UPPR-a, za javne prihode uplaćeno je 490 miliona dinara. Državi je, mimo toga, za rudnu rentu od decembra prošle do aprila ove godine uplaćeno 355 miliona dinara, EPS-u je za struju plaćeno milijardu i 859 miliona dinara, a u budžet opština Bor i Majdanpek RTB je ukupno uplatio 67 miliona dinara“, kaže Antićeva.

Prema njenim rečima, za dobro poslovanje RTB-a Bor u prvom kvartalu ove godine zaslužna je veća rudarska proizvodnja, dobar rad nove topionice, ali i bolja prosečna cena bakra, koja je viša od prosečne u prošloj godini za oko 900 dolara.

Rudari Bora i Majdanpeka, kako dodaje, ustalili su mesečnu proizvodnju na 4.000 tona bakra u koncentratu, a poslednjim remontom metalurških postrojenja, kojim su konačno otklonjene sve posledice požara iz 2015, parametri rada nove topionice dovedeni su do onih koji su dizajnom utvrđeni, pa je i iskorišćenje bakra koje se danas postiže u skladu sa projektovanim i iznosi 98,5 procenata.

„RTB Bor popravlja poslovanje i likvidnost i sada uredno izmiruje sve nemale tekuće i obaveze koje proističu iz UPPR-a“, naglašava Antićeva.

Ističe da se kanadskoj EDC banci redovno otplaćuje rata kredita uzetog za izgradnju nove topionice, redovno se plaćaju struja, rudna renta i obaveze prema lokalnim samoupravama Bora i Majdanpeka, a redovne su i plate za 4.900 radnika.

Kako precizira, za četiri meseca su plaćene dve rate kredita EDC banci, u ukupnom iznosu od 18 miliona dolara, a devet i po miliona dolara je investirano u opremanje Rudnika bakra Majdanpek, remont postrojenja nove metalurgije, kriveljsko jalovište i kolektor.

Izuzetno teška 2016. godina ozbiljno je uzdrmala temelje svetskog rudarstva zbog niske cene bakra, sporijeg rasta BDP-a Kine, manje potražnje za bakrom i pada sadržaja metala u rudi.

Svi ti poremećaji na svetskom tržištu nisu mimoišli ni RTB Bor, već su ga snašle i dodatne.

(Tanjug)