RTB će za šest godina proizvoditi 160.000 tona bakra

Očekuje se da prozivodnja bakra iz vlastitog koncentrata u RTB-u Bor bude povećana sa sadašnjih 40.000 tona na 160 hiljada tona u periodu od šest godina, izjavio je Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike, na sednici Skupštine Srbije.

Antić je, obrazlažući u parlamentu Predlog zakona o sticanju prava svojine nad zemljištem, objektima i vodovima RTB-a Bor, rekao da je cilj tog akta uređenje višedecenijskog problema statusa objekata i zemljišta koje koristi ili čiji je držalac ova kompanija.

Prema njegovim rečima, ovim zakonom bi građevinsko zemljište u državnoj svojini na kojem je RTB upisan kao korisnik, kao i zemljšte u vlasništvu Republike gde je rudnik upisan kao držalac, postalo privatno vlasništvo RTB-a Bor, a takođe bi društvena svojina upisana na nepokretnostima u RTB postala njegoiva privatna svojina.

Antić se ukratko osvrnuo na istorijat poslovanja borsko-majdanpečkog basena, koji je od 2000. godine naovamo sve dublje tonuo u krizu, gomilajući gubitke koji su se od 2008. kretali na nivou od 1,3 milijarde dinara.

U tom kontekstu je podsetio da je ova vlada uspela nizom mera da tog rudarskog giganta „ponovo stavi na noge“ kako bi on postao atraktivniji za strane investitore, i da je uspela da u RTB dovede jakog strateškog partnera, kineski Ziđin, nakon četiri neuspešna pokušaja prethodnih vlada da privatizuju ovu domaću kompaniju.

Ziđin je, kako je rekao, za 350 miliona dolara dokapitalizacije dobio 63 odsto vlasništva u RTB-u, uz garanciju izmirivanja dugova prema Unapred pripremljenom planu reorganizacije (UPPR), odnosno svih obaveza sa kojima se RTB finansijski još uivek suočava.

Dodao je, takođe, da se sporazumom o strateškom parnerstvu kineska firma obavezala na očuvanje postojećih 5.000 radnih mesta, uz obezbeđivanje obavezujućeg biznis i investicionog plana u iznosu od 1,26 milijardi dolara u periodu od šest godina.

„Cilj je da posle tri godine proizvodnja bakra iz sopstvenog koncentrata, koja sad iznosi 40.000 tona dostigne 80.000 tona, a da nakon šest godina ta cifra poraste na 160 hiljada tona“, istakao je Antić.

Dakle, kako je ponovio, u periodu od šet godina „imamo investicioni ciklus od 1,26 milijardi dolara i tri do četiri puta povećanje proizvodnje bakra iz sopstvenog koncentrataće, što će dramnatično pozitiv no uticati na našu ukupnu privredu na rast BDP-a, ali i na vrednost same kompanije“.

Antić je rekao takođe, da „sve procene govore da će naših 37 procenata vlasništva u RTB-u vredeti tada daleko više nego 100 procenata koje imamo sada“.

(Tanjug)