RTB čeka strateškog partnera kao jedinstveno preduzeće

Četiri preduzeća koja trenutno čine RTB Bor Grupu spojiće se do kraja juna u jedinstvenu firmu, najavio je generalni direktor Rudarsko-toničarskog basena (RTB) Bor Blagoje Spaskovski.

Blagoje Spaskovski

Rudnici bakra Bor doo (RBB), Rudnik bakra Majdanpek doo (RBM) i Topionica i rafinacija bakra Bor doo (TIR) preneće imovinu i kapital na matično preduzeće RTB Bor doo.

RTB će nakon reorganizacije biti jedinstvena kompanija koja će biti pravni sledbenik svih prava i obaveza zavisnih preduzeća i njegovih zaposlenih.

Spaskovski je najavio da u tom postupku neće biti otpuštanja radnika i da će matično preduzeće preuzeti sve zaposlene RBB-a, RBM-a i TIR-a.

„Radnici ostaju na poslu, ne gube radna mesta“, rekao je Spaskovski agenciji Tanjug.

Statusna promena, „pripajanje“ preduzeća proizilazi iz Unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR) i RTB je obavezi da to realizuje pre odabira strateškog partnera.

„Istovremeno prethodi iznalaženju strateškog partnera ili promeni vlasničke strukture. Strateški partner ulaže svoj novac, otvara nove rudnike i povećava učešće RTB-a Bor u BDP-u države Srbije“, naglasio je Spaskovski.

UPPR predviđa privlačenje potencijalnih strateških partnera i na tome se, kako je rekao, intenzivno radi od sredine prošle godine i to sa ozbiljnim kompanijama.

„Ako uporedimo sadašnjicu sa svim ranijim pokušajima da se RTB privatizuje, kada se sve završavalo u početnoj fazi ili se prekidalo na sredini, ovoga puta se u tom procesu prilično odmaklo, jer su se pojavili ozbiljni sagovornici, pre svega, države Srbije, pa onda i RTB-a Bor“, naveo je Spaskovski.

Prijapanje donosi ekonomičnije poslovanje

Sa jedinstvenim preduzećem izgubiće se unutrašnji PDV i što je izuzetno važno sa stanovišta likvidnosti, očuvanja kase i raspolaganja novcem.

Takođe, kroz postupak jedinstvene kontrole nad celim tehnološkim procesom uspešnije će se voditi proizvodnja i mnogo potpunije pratiti svaka njena faza.

Jedinstven Kolektivni ugovor

Predstoji i izrada novog Kolektivnog ugovora, jer su istekli svi važeći pojedinačni dokumenti, izuzev majdanpečkog.

Stručne službe RTB-a Bor već analiziraju elemente budućeg Kolektivnog ugovora, jer postoji intencija da on bude usvojen pre nego što se statusna promena završi.

Svako preduzeće bi ga posebno potpisalo, ali bi on od prve do poslednje tačke bio jedinstven.

(Bor030 / Tanjug)