RTB isplatio četvrtu ratu kredita za novu topionicu

Rudarsko-topioničarski basen Bor danas je izmirio četvrtu ratu kredita uzetog za izgradnju nove topionice i fabrike sumporne kiseline. Poštujući dinamiku i ugovorene rokove izmirivanja kreditnih obaveza, na račun kanadske EDC banke uplaćeno je 4.575.000 dolara i 2.353.000 evra, odnosno ukupno 7.260.000 dolara.

rtb-topionica-nova-panorama

RTB rate za kredit plaća iz sopstvenih sredstava i redovan je u izmirivanju ove obaveze za koju je i Vlada Srbije dala državnu garanciju.

Otplata kredita počela je 15. septembra 2015. godine i od tada se, na svaka tri meseca, izmiruje dospela rata. Dinamiku i rokove otplate zajma utvrdio je kreditor, a otplata kredita trajaće do 2020. godine.

Kanadska EDC banka je u junu 2010. godine odobrila RTB-u Bor robni kredit za izgradnju nove topionice i fabrike sumporne kiseline u ukupnom iznosu 135 miliona evra, odnosno 101.250.000 dolara i 55 miliona evra. Vlada Srbije dala je garanciju da će RTB kredit otplatiti prema ugovorenoj dinamici i u predviđenom roku.

(Kolektiv)