Rusi tvrde da su imali bolju ponudu za RTB

Predstavnici kompanije „U gold“, koja je bila jedan od dva ponuđača za kupovinu RTB-a Bor, izražava nezadovoljstvo „ne samo odlukom Vlade Srbije da se opredili za ponudu kineske kompanije Ziđing, nego i odnosom državnih organa Srbije prema ovoj kompaniji iz Rusije“.

Foto: Igor Mitrović (www.bor030.net)
Predstavnici „U golda“ smatraju da je njihova ponuda bila „neuporedivo bolja i povoljnija za državu Srbiju, kao i da je nadležni nisu verno i na adekvatan način prezentovali javnosti“.
„Osnovna kvalitativna razlika je što ponuda ruske kompanije ne predviđa samo zadržavanje postojećeg, već povećanje broja zaposlenih u RTB Bor i, što je važnije, znatno povećanje obima proizvodnje i realizacije, što bi budžetu države Srbije obezbedilo znatno veće finansijske prilive“, objašnjava se u saopštenju.
Ruska kompanija u saopštenju navodi da je njihov plan predviđao, pored očuvanja radnih mesta za 4.880 radnika, nakon realizacije predloženog investicionog programa, otvaranje još 1.000 novih radnih mesta.
„Kineska kompanija Ziđing u narednih 6 godina predviđa proizvodnju od 120.000 do 150.000 tona, dok ruska kompanija za isti period garantuje proizvodnju od 220.000 tona bakarnog koncentrata“, napominje „U gold“.

Ruska kompanija tvrdi da bi godišnji promet u periodu od 2019. do 2024. iznosio 3,5 milijardi dolara i nivo poreskih dažbina u istom periodu procenjuje na više od 350 miliona dolara. Predstavnici „U golda“ takođe ističu da se „podrazumeva njihovo preuzimanje dugova RTB Bor, u visini od 200 miliona dolara, kao i da je njihova ponuda zasnovana na realnom, a ne na friziranom biznis planu i da za svoj investicioni program garantuju bankarskim garancijama“.

U saopštenju ukazuju „da ih država još nije obavestila o kineskom biznis planu, iako je to bila obavezna po zakonu, kao i da su oni spremni da angažaju relevantne međunarodne revizore da urade realnu analizu njihove ponude, uvereni da su oni pravi pobednici na ovom tenderu“.

Predstavnici ruske kompanije u saopštenju navode da su o svojim stavovima, povodom prodaje RTB Bor, obavestili nadležne organe Rusije i Srbije.

(FoNet)