Sajam profesionalne orijentacije u Boru

 Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala u Boru, organizovala je u četvrtak 13. decembra  Prvi Sajam profesionalne orijentacije koji je namenjen učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola. Cilj Sajma je pružanje informacije o svetu rada i izboru zanimanja i karijere. 

 
Profesionalna orijentacija je organizovan sistem društvene i stručne delatnosti na pružanju kontinuirane pomoći pojedincu tokom njegovog celokupnog profesionalnog razvoja, u slobodnom izboru usmerenja i opredeljenja, u obrazovanju i profesionalnoj aktivnosti, sa ciljem postizanja profesionalnog identiteta, u skladu sa ličnim osobinama i potrebama tržišta rada za pojedinim zanimanjima.
Izbor zanimanja i poslova
Profesionalna orijentacija je Zakonom o zapošljavanju utvrđena kao jedno od osnovnih prava na stručnu pomoć nezaposlenima i drugim zainteresovanim licima na tržištu rada.
Profesionalnu orijentaciju, kao stručnu pomoć nezaposlenima i drugim zainteresovanima (pri izboru zanimanja, obrazovanja i zapošljavanja, kao i pri promeni zanimanja i posla), pružaju stručni saradnici-psiholozi u svim filijalama/službama Zavoda.
 
Osnovna skola 3.oktobar - Bor
Osnovna škola"3.oktobar" Bor
Usluge iz oblasti profesionalne orijentacije koje pruža Republički zavod za tržište rada:
• Profesionalno savetovanje
• Profesionalna selekcija i klasifikacija
• Profesionalno informisanje
Budući učenici srednjih škola mogu, u okviru profesionalnog savetovanja i informisanja, dobiti pomoć u samostalnom izboru zanimanja ili škole:
• Kako izabrati zanimanje – za buduće srednjoškolce
Budući studenti za sada mogu naći korisne informacije na sajtu Sajma obrazovanja – EDUfair™ i Studentske informacije – Infostud

Učesnici sajma bili s su Gimnazija "Bora Stanković", Ekonomsko – Trgovinska škola, Tehnička, Mašinsko – Elektrotehnička škola, Tehnički fakultet Bor i fakultet za menadžment Zaječar. Sajam se održao u hali Sportskog centra "Bor" sa početkom u 11h.