Saopštenje Demokratske stranke u Boru

Opštinski odbor Demokratske stranke Bor izdao je saopštenje za javnost u kome se navodi da ova stranka nije zadovoljna radom svih direktora, i ako je ona bila zaslužna za njihovo postavljenje, kao i to da ona neće biti zaštitnik njihovog nerada. „Oni koji ne rade biće sigurno smenjeni“ – navodi se u saopštenju, između ostalog. U nastavku možete pogledati saopštenje za javnost Demokratske stranke u Boru.

Opštinski odbor Demokratske stranke Bor izdao je saopštenje za javnost u kome se navodi da ova stranka nije zadovoljna radom svih direktora, i ako je ona bila zaslužna za njihovo postavljenje, kao i to da ona neće biti zaštitnik njihovog nerada. „Oni koji ne rade biće sigurno smenjeni“ – navodi se u saopštenju, između ostalog. U nastavku možete pogledati saopštenje za javnost Demokratske stranke u Boru.


 

Od uvođenja Privremenog organa prošlo je nekih mesec dana i sada mogu da se sumiraju rezultati rada u ovih prvih 30 dana. Ono što je je Privremeno veće uradilo u prethodnom periodu može da se sumira u sledećem.

Prvo: Privremeno veće je zatekla katastrofa kako u samoj Opštini, tako i u javnom sektoru. Prethodna vlast se svojski trudila da ne radi ništa od 01.01.2010. do15.03.2010. Iako je usvojeno privremeno finansiranje, posle pritiska odnosno pretnje štrajkom, novac nije usmeravan tamo gde je bilo najurgentnije već su se završavale privatne obaveze pojedinih funkcionera opštine prema svojim strateškim partnerima. Očigledan primer za to je što iako su ulice u gradu u katastrofalnom stanju, nikom nije palo na pamet da krene sa javnom nabavkom asfalta za krpljenje udarnih rupa. Zato je u početku bilo potrebno neko vreme da se sklopi slika o sveukupnom stanju u Opštini. Iako je prošlo mesec dana još uvek iz dana u dan izlaze nove obaveze.

Drugo: U javnim nastupima naših članova bile su obećane mere sveobuhvatne štednje kako u samoj Opštinskoj upravi, tako i u javnim preduzećima. Na internet sajtu Opštine može se naći informacija o potrošenoj reprezanticiji. Mere štednje ovim nisu završene, već se sada ide na uštedama svih vrsta u javnim preduzećima. Osim toga prekinuto je sa daljim zaduživanjem Opštine.

Treće: Od svih postavljenih Direktora ispred Demokratske stranke se očekuje da podnesu mesečni izveštaj o svom radu da bi se utvrdilo da li se ispunjavaju ciljevi zacrtani od starne Privremenog organa. Demokratska stranka nije zadovoljna radom svih direktora i ako je ona bila zaslužna za njihovo postavljenje, svakako neće biti zaštitnik njihovog nerada. Oni koji ne rade biće sigurno smenjeni. Opštinski odbor Demokratske stranke bi takođe želeo da se ogradi od imenovanja novog direktora penzijsko-invalidskog osiguranja u Boru. Želimo još da dodamo da svi direktori javnih preduzeća i ustanova koji su postavljeni  ispred Demokratske stranke a nisu iz reda zaposlenih sklopili su ugovor o radu na određeno vreme. Mi nećemo dalje povećavati broj zaposlenih u tim preduzećima.

Četvrto: Obećali smo da ćemo urediti rad noćnih barova i kafića. To smo i uradili i na tome se neće stati. Sa kancelarijom za mlade se osmišljava način da se mladima pruži alternativa noćnim barovima. Ovaj posao se polako privodi kraju. Osim ovog inspekcija će u narednom periodu pojačati nadzor nad radom kafića, barova, kiosaka i prodavnica koje prodaju alkohol.

Ovde treba dodati još nešto. Ukupne obaveze Opštine na dan 31.03.2010. iznose 237.533.411,98 dinara, dok dugovanja javnih preduzeća iznose 1.217.582.522,43 dinara, a projektovani budžet Opštine je 890.000.00,00 dinara. Svima je jasno na osnovu ovih cifara ko je šta radio prethodnom periodu.

 

U Boru, 21.04.2010. god.

 

(bor.ds.org.rs)