Saopštenje agencije za privatizaciju

0
17
 Agencija za privatizaciju izdala je saopštenje povodom nastavka sednice o provatizaciju Rudarsko Topioničarskog Basena "Bor". 
 
Saopštenje prenosimo u celini: 
 
 

Nastavak prve sednice tenderske komisije za RTB Bor

Nastavak Prve sednice Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera za jedinstvenu prodaju osnovne imovine i prenosa pripadajućih eksploatacionih prava Rudarsko topioničarskog basena Bor – grupa Rudnici bakra Bor d.o.o. u restrukturiranju, Bor, Rudarsko topioničarskog basena Bor – grupa Rudnik bakra Majdanpek d.o.o. u restrukturiranju, Majdanpek i Rudarsko topioničarskog basena Bor – grupa Topionica i rafinacija bakra d.o.o.u restrukturiranju, Bor (Subjekti privatizacije), biće održan dana 23 novembra 2007. godine, u prostorijama Agencije za privatizaciju (Beograd, Terazije 23, VIII sprat, Sala 1) sa početkom u 12:00 časova.

Imajući u vidu da je ponuđač “Strikeforce Mining and Resources Limited” u predviđenom roku, a u skladu sa zahtevom tenderske komisije dostavio dodatnu dokumentaciju, na sednici se očekuje prezentacija izveštaja Savetnika Agencije po ovom pitanju.

Na prethodnoj sednici, konstatovano je da drugi ponuđač, Konzorcijum “A-TEC Minerals & Metals Holding GmbH, A-TEC Industries AG i Montanwerke Brixleg AG” ispunjava propisane kvalifikacione kriterijume

Nakon razmatranja izveštaja Savetnika, predviđen je nastavak javnog otvaranja ponuda u ovom postupku.

U skladu sa Uputstvom za ponuđače, koji čini sastavni deo tenderske dokumentacije, biće izvršeno otvaranje tehničkih ponuda. U slučaju da tehničke ponude sadrže predviđena dokumenta, otvoriće se i najvažniji deo – finansijske ponude. Bitno je istaći da će isključivo ponuđena cena opredeliti ponuđača sa kojim će se otpočeti pregovori radi potpisivanja Ugovora o kupoprodaji, kao i Ugovora o prenosu eksplatacionih prava.

Prisustvo sednici tenderske komisije biće omogućeno svim akreditovanim medijima. Već akreditovani novinari ne moraju se ponovo akreditovati.

 
www.priv.yu 

OSTAVITE KOMENTAR:

Please enter your comment!
Please enter your name here