Sindikat Topionice traži kontrolu sprovođenja Kolektivnog ugovora u TIR-u

Sindikalna organizacija Saveza samostalnog sindikata Srbije (SO SSSS) – Topionica Bor uputila je danas republičkom inspektoru rada zahtev za nadzor i kontrolu sprovođenja Kolektivnog ugovora. Prema dopisu, sumnja u poštovanje istog od strane poslovodstva Topionice i rafinacije (TIR) bakra Bor.

ssss-topionica

Zahtev za vršenje ponovnog nadzora i kontrole prenosimo u celosti u izvornom obliku:

Poštovani,

Kako smo Vam se u više navrata obraćali sa Zahtevima i uglavnom ukazivali na grubo kršenje Zakona o radu kao i Kolektivnog ugovora kod Poslodavca RTB BOR – GRUPA – TIR DOO Bor, a sve verujući u Institucije Države i vladavine Prava i poštovanja Zakona, ponovo od Vas tražimo da u skladu sa Zakonom i Vašim ovlašćenjima postupite tako da vratite veru i poverenje u Instituciju koju predstavljate.

Smatramo da Poslodavac RTB BOR – GRUPA – TIR DOO Bor grubo krši sledeće članove Kolektivnog ugovora, a samim tim i Zakon o radu:

  • Član 5. KU TIR DOO Bor (koji ukazuje na saglasnost Poslodavca i Sindikata na bezuslovnu primenu odredbi predmetnog Kolektivnog ugovora);
  • Članove 16, 60, 61, 62, 68 i 71. (koji se odnose na Ugovore o radu – Ugovore o međusobnim pravima i obavezama i oblasti Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu).

O čemu ste bili obavešteni našim Zahtevom br. 017-08. Od 30.08.2012. god. i Zahtevom br. 005-02. od 11.02.2013. god.

Od Vas pismenim obaveštenjem nismo obavešteni o preduzetim merama prema Poslodavcu TIR DOO Bor. Smatramo da je to ohrabrilo Poslodavca i dalo mu za „PRAVO“ da i dalje grubo krši Kolektivni ugovor ne poštovanjem i sprovođenjem sledećih članova Kolektivnog ugovora:

  • Član 81. Kolektivnog ugovora (koji se odnosi na Naknadu troškova za ishranu Zaposlenih);
  • Član 82. Kolektivnog ugovora (koji se odnosi na Isplatu regresa za godišnji odmor);
  • Član 84. Kolektivnog ugovora (koji se odnosi na Nadoknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada);
  • Član 96. Kolektivnog ugovora (koji se odnosi na Isplatu Jubilarnih nagrada);
  • Član 120. Kolektivnog ugovora (koji se odnosi na Zaštitu i prava invalida rada).

Zbog svega navedenog ZAHTEVAMO

Da Republički Inspektor rada najhitnije izvrši nadzor i kontrolu kod Poslodavca TIR DOO Bor u skladu sa članovima 268, 269 i 270. Zakona o radu.

Molimo da nas pismenim putem obavestite o rezultatima nadzora i kontrole po ovom Zahtevu i preduzetim merama

S poštovanjem.

Bor, 05.03.2013. god.

Podnosilac zahteva:

SO SSSS TOPIONICA Bor
Predsednik, Vasilije Ševčenko