Sindikati traže da se država uključi u proces donošenja novog Kolektivnog ugovora

Reprezentativni sindikati kompanije SZC uputili su pismo predsedniku države i resornim ministarstvima u kome traže da se uključe u proces pregovaranja oko Kolektivnog ugovora.

Potpisnici su podsetili na dobre poslovne rezultate kompanije ostvarene u uslovima pandemije kororonavirusa.

“Prihod koji je u 2020. godini kompanija SZC ostvarila prodajom svojih proizvoda na domaćem i ino tržištu iznosi 698 miliona američkih dolara, što je za 34,39% više od prihoda za 2019. godinu. Kompanije je naviše deviza zaradila od prodaje 70.600 tona katodnog bakra – 441,3 miliona evra, a prodajom zlata, srebra, platine i paladijuma 245,7 miliona dolara. Narodna banka Srbije kupila je 2.056 kilograma zlata. Kompanija je treći izvoznik iz Srbije, sa velikim izgledima da u 2021. godini bude prvi izvoznik jer je već u prvom kvartalu ove godine ostvaren prihod od 222 miliona dolara, što je 87,39% više nego u istom periodu 2020. godine, dok je dobit Kompanije 198% veća od zarade ostvarene u prvom tromesečju 2020. godine”, navode iz sindikata.

Oni su “negativno iznenađeni” što je poslodavac u predlogu novog Kolektivno ugovoru, pored dobir poslovnih rezultata, uskratio jubilarne nagrade, smanjio topli obrok, smenski rad, regres, minuli rad, uskratio soludarnu pomoć za smrtni slučaj zaposlenog ili člana porodice, smanjio solidarnu pomoć za rođenje deteta i uskratio sindikatima uslove za rad.

“Poslodavac želi da uštedi na uštrb radnika a da im pritom nametne više obaveza i doda što više razloga za otkaz ugovora o radu. Takođe želi da skrati visinu dana za godišnji odmor, iako su zaposleni u najvećoj meri bilo prinuđeni da godišnji odmor ne koriste za odmor, već za vreme provedeno u izolaciji zbog preventivnih mera u zaštiti od covida”, kaže se u dopisu sindikata.

Važeći kolektivni ugovor ističe 21. juna, i zato sindikati pozivaju najviše predstavnike države, koja ima 37 procenta vlasništva u Kompaniji, da delegiraju predstavnike i učestvuju u pregovorima koji su zakazani za 9. i 10. jun.

Ovaj zahtev potpisali su 3. juna predstavnici Samostalnog sindikata, Sindikata Nezavisnost, Sindikat rudara Srbije, Sindikata metalurga Srbije i Samostalnog sindikata Rudnika bakra Majdanpek.