Sistemska rešenje u borbu protiv korupcije u Boru

U okviru antikorupcijske nedelje, koja traje od 6. do 13. maja, u sali Skupštine grada organizovana je debata o stanju borbe protiv korupcije u gradu Boru u kojoj su učestvovali predstavnici lokalne samouprave, Agencije za borbu protiv korupcije, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i nevladinih organizacija.

Na skupu je bilo reči o nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana u Boru koji bi, kada bude usvojen, obuhvatao brojne mere u zaštiti interesa građana. Plan je izradila Radna grupa sačinjena od predstavnika grada, civilnog društva i sindikata.

„Lokalni plan za borbu protiv korupcije ima 16 tačaka i on je nastao kao potreba da se poveća transparentnost, smanji diskreciono donošenje odluka i poveća odgovormnost lokalne samouprave. Za građane su svakako najinteresantnije oblasti javnih nabavki, interna revizija, budžet, privatna i javna partnerstva, zaštita uzbunjivača, mogućnost građana da se žale na rad lokalne samouprave. Takođe, lokalne samouprave će morati više da uključe građane u donošenje odluka i da reguliše način dodeljivanja novca nevladinim organizacijama i medijima. Ovo je jedan od mehanizama kojim se regulišu oblasti koje su identifikovane kao najpodložnije korupciji, a naš zadatak je da do avgusta prilagodimo gradu Boru opšti model koji Agencija donela prilagodimo Boru i da nađemo ljude od integriteta koji će da prate njegovo sprovođenje“, Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja.

Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić je istakao da su svi u lokalnoj samoupravi svesni značaja borbe protiv korupcije i da je grad Bor i mimo LAP-a već počeo sa sprovođenjem određenih antikorupcijsih mera.

„Dobro je što od 16 tačaka programa za borbu protiv korupcije grad Bor već sprovodi pet. Transparentnost u radu je nešto što se u Boru promenilo, ali smo i svesni da ovu borbu moramo da podignemo na viši nivo. Bitno je stvoriti uslove i pravila ponašanja po kojima će gradska uprava imati odgovornost i obaveze, ali i sisteme za kontrolu korupcije na lokalnom nivou. U skladu sa Poglavljem 23, sve lokalne samouprave u Srbiji će morati da usvoje planove za borbu protiv korupcije i naprave tela, što je uslov za ulazak u EU“, kazao je Milikić.

On je pojasnio da su formisaranje antikorupcijskog saveta, sprovođenje javnih rasprava, razgovori sa građanima i predstavnicima Mesnih zajednica, dostupnost informacija javnosti o izvršenju budžeta i radu javnih preduzeća neke od mera koje se u gradu Boru već primenjuju.

Anketa o korupciji u Boru

Realizujući projekat „Unapređenje integriteta, transparetnosti i odgovornosti u gradu Bor“ u saradnji sa „Multietničkim centrom za razvoj regije – Dunav 21“ i gradom Borom, a uz podršku Agencije za borbu protiv korupcije, Biro za društvena istraživanja sprovodi online anktera sa građanima Bora o predlozima građana za borbu protiv korupcije i predložiti svoje sugrađane za koje smatraju da su od integriteta. Anonimna anketa za čije popunjavanje je potrebno nakoliko minuta se nalazi na adresi: https://www.tvojstav.com/input/z8ZJKY02Q3o4U4P (ukoliko linku ne možete da pristupite preko telefona, probajte preko računara).