Siva ekonomija veliki problem, povećati naplatu poreza

Siva ekonomija u Srbiji predstavlja 30 odsto BDP-a, izjavio je juče član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov i naglasio da je potrebna sistemska reforma u oblasti poreske naplate, kao i efikasniji sistem kažnjavanja onih koji ne poštuju propise.

fiskalni-racun

On je na sednici skupštinskog odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava rekao da ukoliko bi se poreska naplata vratila na nivo iz 2012. godine to bi omogućilo prihod između 20 i 30 miljardi dinara godišnje.

On je podsetio da je 2013. godine doslo do velikog porasta sive ekonomije i pada poreske discipline, da je u prvoj polovini 2014. godine zabeleženo zaustavljanje tog pada, a u drugoj polovini godine i pozitivni trendovi naplate, odnosno poreske discipline.

To je, kako je kazao, trend i u ovoj godini, ali, dodao je, još uvek nismo uspeli da se vratimo na stepen naplate iz 2012.godine.

„Ukoliko bi to uspeli to bi bilo između 20 i 30 miljardi dinara godišnje“, dodao je Altiparmakov navodeći da je potrebna sistemska reforma u oblasti poreske naplate i efikasniji sistem kažnjavanja.

On je kazao da postojeća struktura Poreske uprave, koja trenutno ima 170 filijala ne može da da dobre rezultate u borbi protiv sive ekonomije.

Altiparmakov je kazao da oni koji redovno plaćaju porez i legalno posluju teško izlaze na kraj sa nelojalnom konkurencijom, odnosno sivom ekonomijom.

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) Radoslav Sretenović ukazao je da ta institucija podržava mere koje predlaže Fiskalni savet i dodao da DRI sprovodi reviziju naplate prihoda Uprave carina i Poreske uprave.

Predstavnici Fiskalnog saveta na današnjoj sednici skupštinskog odbora predstavili su izveštaj o radu tog tela za 2014. godinu.

Fiskalni savet je dao stavove i proračune u oblasti prilagođavanja penzija i zarada u javnom sektoru, reformi penzijskog sistema, reformi preduzeća u državnom vlasništvu, analizi i oceni drugih sistemskih zakona, potom o godišnjim budžetskim okvirima i srednjoročnom planu fiskalne konsolidacije.

Što se tiče analiza i preporuka, predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović ukazao je na stav saveta da se trajno ozdravljenje javnih finansija ne može postići bez snažne kontrole najvećih rashoda države- penzija i plata u javnom sektoru.

Fiskalni savet smatra da fisklana konsolidacija mora da počiva na tri stuba-dovođenju u red javnih i državnih preduzeća, smanjenju neodrživih izdvajanja za plate u javnom sektoru i penzije i strukturnim reformama.

Fiskalni savet podržao je izmene zakona u oblasti PIO koje se odnose na izjednačavaju starosne granice za odlazak u penziju za žene i muškarce i uvođenje atuarskih penala za penzionisanje pre redovne starosne penzije.

U izveštaju Fiskalnog saveta se navodi da što se tiče budžeta za 2015. godinu, procene javnih prihoda i rashoda su u najvećoj meri objektivne mada je za njihovu realizaciju u skladu sa planom od presudnog značaja unapređenje efikasnosti države u ostvarivanju predviđenih politika.

Na sednici skupštinskog odbora za finansije predstavljen je i izveštaj o radu DRI za prošlu godinu.

(Tanjug)