Skupstina Srbije usvojila zakon o garanciji kredita RTB-a Bor

Skupština Republike Srbije je većinom glasova usvojila Zakon o davanju državne garancije kredita od 135 miliona evra, po zaduženju RTB-a Bor, a u korist kanadske Agencije za izvoz i razvoj (EDC). Ovim Zakonom je država potvrdila da bezuslovno garantuje za ispunjenje obaveza iz Ugovora o zajmu, koji su potpisali RTB Bor i EDC za izgradnju nove topionice i fabrike sumporne kiseline.

Kredit će Rudarsko-topioničarski basen Bor, u skladu sa odredbama Ugovora o zajmu, otplaćivati sredstvima iz sopstvenih prihoda, a na zahtev EDC banke, ustupiće u periodu otplate i deo svojih potraživanja prema inostranim kupcima u protivvrednosti zajma i pripadajućih kamata kao sredstvo dodatnog obezbeđenja kredita. Rok otplate zajma je deset godina sa grejs periodom od tri godine, dok traje izgradnja novih pirometalurških postrojenja. Faktički, RTB Bor će zajam početi da otplaćuje kada bude izgrađena nova topionica i to u narednih sedam godina, u 14 jednakih polugodišnjih rata.

Ugovorom je precizirano da deo zajma u dolarima bude namenjen za finansiranje opreme i radova koje će po sistemu „ključ u ruke“ kanadska inženjerska kuća SNC Lavalin (kao glavni izvođač radova), dok će iznos u evrima biti utrošen za opremu i radove njenog podizvođača, finske kompanije Outotec, kao i za lokalne troškove koje će Kanađani i Finci imati prilikom realizacije ugovorenih poslova.