SNS: Plate direktora borskih javnih preduzeća previsoke

Predstavnici Srpske napredne stranke (SNS) u Boru održali su konferenciju za medije na kojoj su predstavili inicijativu da se plate direktora javnih i javno-komunalnh preduzeća, kao i njehovom menadžementu, snize i do 40%, odnosno do visine plata funkcionera u opštini Bor.

sns-kzn-1712014

Na konferenciji je izdato Saopštenje koje prenosimo u celosti:

U prethodnih deset godina nije se vodilo računa o dugoročnoj politici razvoja javnog sektora, kao ni računa o zapošljavanju stručnih ljudi u javnom sektoru. Prethodne vlasti dovele su u pitanje rad pojedinih javnih preduzeća neodgovornim ponašanjem i zapošljavanjem kadrova neodgovarajuće kvalifikacione struke. Tako je došlo do viška zaposlenih. SNS je u situaciji da prekobrojne i nestručne kadrove ne može da zameni jer nije normalno da ljudi ostanu bez posla, iako broj zaposlenih prevazilazi potrebe preduzeća. S tim u vezi, SNS apeluje da plate u javnom sektoru moraju biti podjednako raspoređene. Nakon nekoliko analiza, došli smo do činjenice da su plate rukovodstva i direktora javnih i javno-komunalnih preduzeća drastično veće u odnosu na plate ostalih zaposlenih. Tim povodom, Srpska napredna stranka Bor zahteva da se u javnim i javnokomunalnim preduzećima smanje plate direktorima i rukovodstvu preduzeća, a nastale finansijska razlika rasporedi zaposlenima.

Srpska napredna stranka Bor, dala je inicijativu opštini Bor, kojom se traži umanjenje visine zarada direktorima i menadžementu javnih preduzeća. Nakon čega je, 15. januara 2014. godine usledila sednica opštinskog veća, na kojoj je donet zaključak o smanjenju plata direktora i rukovodstva javnih i javno-komunalnih preduzeća čiji je osnivač opština Bor.

Mi iz Srpske napredne stranke Bor, upozoravamo da pojedini direktori, kao i pojedini rukovodioi javnih preduzeća imaju platu i do nekoliko desetina hiljada dinara veću u odnosu na prosečnu platu u Republici Srbiji, dok se u pojedinim preduzećima plate direktora kreću i do 113.000,00 dinara.

Zahtevamo da se plate direktora i njihovog menadžemanta usklade sa platama opštinskoh kukovodstva, što podrazumeva smenjenje plata direktorima i menadžementu JP, u pojedinim preduzećima i do 40%, a da se taj novac rasporedi radnicima.