Sporazum o stabilizaciji stupio na snagu

Sporazum Srbije i EU o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) danas stupa na snagu, posle osam godina od početka pregovora, a njegovo sprovođenje biće jedno od merila za praćenje napretka u pregovorima o članstvu u EU.

Foto: europa.eu
Foto: europa.eu

Sporazumom se uspostavlja sveobuhvatan ugovorni odnos sa EU i njenim članicama uz definisana prava i obaveze ugovornih strana.

Srbija stupanjem na snagu SSP dobija status države pridružene EU, što je status najbliže veze sa EU koju može imati neka zemlja koja nije članica.

Pregovori Srbije i EU o SSP zvanično su počeli 7. novembra 2005. godine, a sporazum je potpisan 29. aprila 2008. zajedno sa Prelaznim trgovinskim sporazumom.

Stupanje na snagu SSP doneće novine poput fazne liberalizacije pristupa javnim nabavkama dve strane, i pristupa tržištu nepokretnosti, dok u oblasti trgovine neće biti novih obaveza.

Novinu predstavlja i zaštita od diskriminacije u poslovanju privrednih društava dve strane i legalno zaposlenih državljana.

U javnosti je najviše pažnje izazvao deo sporazuma koji predvidja da Srbija u roku od četiri godine omogući državljanima članica EU da steknu pravo svojine na nepokretnosti što se odnosi i na poljoprivredno zemljište.

Ministarstvo poljoprivrede je krajem avgusta najavilo da će zatražiti da se period tokom koga stranci ne mogu kupovati poljoprivredno zemljište produži na još osam godina po isteku roka od četiri godine za uskladjivanje.

SSP će zameniti Prelazni trgovinski sporazum koji reguliše trgovinske odnose, ali će sve obaveze iz Prelaznog sporazuma nastaviti da se primenjuju.

(Beta)