Srednjoškolci od ponedeljka nastavu pohađaju „online“

Ministarstvo prosvete je u skladu sa preporukama Kriznog štaba donelo odluku da sve srednje škole u Republici Srbiji, u sedmici od 8. do 12. marta, ostvaruju nastavu na daljinu.

Fotoilustracija: Bor030 arhiva

Škole u obavezi da dosledno primenjuju model organizacije nastave na daljinu kojim se omogućava kvalitetno učenje i kontinuirano praćenje napredovanja učenika.

Rukovodstvo škole je u obavezi da upotrebi sve postojeće kanale komunikacije sa ciljem neodložnog obaveštavanja zaposlenih, učenika i njihovih roditelja o načinu ostvarivanja nastave u narednoj sedmici.

U kontinuitetu će se pratiti epidemiološka situacija, na osnovu čega će biti donete dalje odluke na organizaciji rada škola u narednom periodu.