SSP Bor: Koliki je nivo bezbednosti u kompaniji Ziđin?

Nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije dalo negativan odgovor na procenu rizika od katastrofa u kompaniji Srbija Ziđin Koper, ekspresno brzo je ta odluka preinačena u pozitivnu bez ikakvih žalbi. Stranka slobode i pravde u Boru javno postavlja pitanje da li je reč o koruptivnim radnjama i pritisku na određene državne službe, a na uštrb bezbednosti zaposlenih i građana?

Kompanija kao što je Srbija Ziđin Koper mora, prema zakonu, da uradi procenu rizika od katastrofa, odnosno zagađenja zemljišta, aerozagađenja, povreda zaposlenih, mogućih eksplozija i drugo. Nedavno, kaompanija je to i uradila, predala nadležnima u MUP-u Srbije, i dobila negativan odgovor na taj dokument.

„Ubrzo pošto je MUP dao negativan stav na procenu rizika od katastrofa za kompaniju, stiže ipak pozitivan odgovor, iako nije bilo žalbi ili nečega sličnog. Od savesnih građana koji su imali uvid u ovaj predmet, naša stranka je dobila informacije da je izvršen pritisak na određene državne službe kako bi se što pre dobio pozitivan stav o ovome. Imajući u vidu da od jednog ovakvog dokumenta zavisi bezbednost, pre svega, zaposlenih u kompaniji, ali i svih građana Bora, javno postavljamo pitanje šta se ovde dogodilo. U cilju istine, uputili smo MUP-u zahtev da nam dostavi sve ove predmete i da informišemo javnost, jer građani Bora i zaposleni u kompaniji treba da znaju na koji način se menadžment kompanije brine o njihovoj bezbednosti“, rekla je na konferenciji za medije Irena Živković, predsednik Gradskog odbora Stranke slobode i pravde u Boru.

Živkovićeva je posebno istakla podatak da je kompanija dobila konačno pozitivno rešenje na ovaj dokument, a da nije uložila žalbu na negativnu odluku. Upravo zbog toga, istakla je Živkovićeva, zatraženo je od MUP-a da dostavi dokumenta o ovom predmetu, a takođe je sa konferencije upućen poziv čelnicima grada i Gradskoj upravi Bor, da se izjasne po ovom pitanju.