SSP predstavio „Zaštitnik dečijih prava“

Gradski odbor Stranke slobode i pravde u Boru doneo je dokument „Zaštitnik dečijih prava“, na osnovu svoje programske platforme, a u skladu sa Koncencijom o dečijim pravima.

Ovim dokumentom, kako navodi Irena Živković, predsednica Gradskog odbora SSP u Boru, garantuje se zdrava životna sredina stvaranjem Agencije za zaštitu životne sredine sa izvršnim ovlašćenjima, koja će imati mogućnost momentalnog privremenog zatvaranja pogona za koje se utvrdi da narušava životnu sredinu, kao i radovima na revitalizaciji već narušene životne sredine.

“Zaštitnik dečijih prava” garantuje i obavezan pregled dečijeg pulmologa pri redovnim sistematskim pregledima dece, mogućnost rada sa defektologom pri državnim institucijama za decu do šest godina starosti, ali istalne defektologe i fizijatre pri predškolskim ustanovama koji bi radili preventivu .

Sagledavajući potrebe dece, SSP u Boru smatra da je neophodna reforma razvojnog savetovališta u cilju rane dijagnoze i usmeravanja, kao i podrške roditeljima, ponovno uvođenje „poljske nastave“ koristeći prostorije „Savače“, ponovno uvođenje plaćanja „po skalama“ boravka u predškolskim ustanovama zavisno od mesečnih primanja roditelja, obavezno besplatno korišćenje bazena jednom nedeljno dece školskog uzrasta u okviru vannastavnih aktivnosti…

Ovim programskim dokumentom, SSP se zalaže i za besplatne udžbenike za učenike osnovnih i srednjih škola, besplatan obrok za učenike osnovnih škola, popust pri plaćanju boravka u predškolskim ustanovama za samohrane roditelje, besplatan boravak dece sa smetnjama u razvoju u specijalizovanim boravcima i insistira da deca sa smetanjama u razvoju imaju prioritet pri upisu u predškolsku ustanovu, uz preporuku stručnog lica, da u svim školama u selima i gradu važe isti higijenski uslovi, da se osnuje gradski fond za decu osnovnih i srednjih škola koja se školuju po individualnom obrazovnom planu za nadarenu decu (IOP3), kao i da postoje stalne edukacije dece i roditelja o štetnosti narkotika i stalni (i stvarni) nadzor školskih policajaca i da se nadarena deca nagrade i javno promovišu za svoje uspehe.

“Zaštitnik dečijih prava” zalaže se i za besplatan prevoz za decu iz okolnih sela do 18 god starosti, radnim danima i vikendom, za bogatiji kulturni i društveni život deci u okolnim selima, za stalno pomaganje dečijih sportskih klubova, kao i svih ogranaka Centra za kulturu koji se bave razvojem dece.

Ovaj dokument insistira i na besplatnom korišćenju gradske biblioteke za decu do 18 godina starosti, na besplatnim posetama školske dece prirodnim lepotama Borskog okruga, kao što su Lazareva pećina, Lazarev kanjon, Borsko jezero i  Brestovačka banja, a po rečima Irene Živković traži i zabranu korišćenja dece u svrhu promovisanja državnih institucija ili političkih organizacija.