Šta Bor treba da dobije od projekta „Čista Srbija“

Grad Bor je obuhvaćen projektom „Čista Srbija“ koji realizuje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a odnosi se na prečišćavanje otpadnih voda i rešavanje problema odlaganja čvrstog otpada.

Ukupno 65 gradova i opština u Srbiji, na 73 lokacije, biće obuhvaćeno projektovanjem i izvođenjem radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizacione mreže i pumpnih stanica, dok će se sanacija ili izgradnja regionalnih deponija realizovati na šest lokacija.

„Grad Bor treba da dobije fabriku za preradu otpadnih voda, kao i pet manjih postrojenja, između ostalog, u naseljima Metalurg i Bor 2, kao i na Borskom jezeru. Uz to, očekujem da bude izgrađeno i 108 kilometara kanalizacije“, rekao je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

Milikić je dodao da očekuje da ministar građevinarstva, Tomislav Momirović, uskoro poseti Bor i da se građanima još detaljnije pojasni šta će istočna Srbija imati od projekta „Čista Srbija“.

„Na žalost, Srbija se u prethodnih 30 – 40 godina nikada ozbiljno nije bavila otpadnim vodama i zaštitom životne sredine. Posle toliko decenija, po prvi put se na jedan ozbiljan i odgovoran način, sa najvišeg nivoa države, razmatra i razgovara o zaštiti životne sredine“, zaključio je Milikić.