Šta obuhvata Kratkoročni akcioni plan za smanjenje aerozagađenja u Boru i hoće li biti delotvoran?

Članovi Gradskog veća u Boru dali su zeleno svetlo na usvajanje Kratkoročnog akcionog plana za smanjenje aerozagađenja u Boru. Konačno usvajanje ovog dokumenta očekuje se na narednoj sednici Gradske skupštine.

Pooštrena kontrola koncentrata koji se topi u topionici kompanije Srbija Ziđin Koper, kako uvoznog, tako i domaćeg, ponovno uspostavljanje minutnog praćenja zagađenja vazduha koje se nekad primenjivalo u nekadašnjem RTB-u, kao i direktiva da topionička peć može biti puštena u rad jedino ukoliko je pušten u rad i sistem za prihvat sumporne kiseline, samo su neke od odredbi sadržane u Kratkoročnom akcionom planu za smanjenje aerozagađenja u Boru.

Iz Ministarstva zaštite životne sredine stigla je saglasnost da lokalna samouprava u Boru može pristupiti usvajanju ovog dokumenta.

Donošenjem ovog dokumenta definisali smo kako će se, u momentu prekomernog aerozagađenja, ponašati Gradska uprava, resorna ministarstva, ali i svi zagađivači koji negativno utiču na životnu sredinu. Iako je ovaj dokument trebalo, zbog količine aerozagađenja, da bude usvojen pre deset i više godina, smatram da je postignut konsenzus u pogledu zdravlja ljudi i očuvanja životne sredine i da će se ekološka  odgovornost podići na svim nivoima. Naravno da očekujemo da prekomernog aerozagađenja neće biti, ali onog trenutka ukoliko dođe do toga, nadležni u odeljenju za ekologiju Gradske uprave u Boru obavestiće sve faktore, od Ministarstva za zaštitu životne sredine, Ministarstvo rudarstva, i u ovom slučaju zagađivača, pa se samim tim očekuje i brza neutralizacija zagađenja“, rekao je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora, najavivši istovremeno pokretanje potpuno nezavisnog lokalnog sistema monitoringa u realnom vremenu, i to kako vazduha, tako i voda.

To će, prema njegovim rečima, omogućiti Gradskoj upravi u Boru da ima svoju sopstvenu bazu podataka.

Imajući u vidu da pogoni rudarske kompanije nisu jedini izvori aerozagađenja u Boru, akcioni plan podrazumeva i rekonstrukciju kotlovskih postrojenja i vrelovodne mreže u JKP „Toplana“ u Boru, kao i u Radnoj jedinici „Energana“, a osim toga i osavremenjivanje sistema za prečišćavanje gasova u borskoj Toplani.

Kako bi praćenje nivoa aerozagađenja u realnom vremenu bilo što pristupačnije za sve građane Bora, predviđena je i izrada posebne android aplikacije.

Konačno usvajanje Kratkoročnog akcionog plana za smanjenje aerozagađenja u Boru očekuje se na narednoj sednici Gradske skupštine u Boru, a kako će u praksi izgledati neposredna realizacija svih ovih planova, građani će moći da vide već prilikom prvih prekoračenja nivoa aerozagađenja na području Bora.