Stanje životne sredine u 2009. bolje nego 2008.

Stanje životne sredine u Srbiji u 2009. godini je bolje nego što je bilo 2008. godine, čemu je doprineo i pad industrijske proizvodnje usled ekonomske krize, izjavio je danas ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić.

Dulić je na sednici skupštinskog Odbora za životnu sredinu, na kojoj je predstavio izveštaj o stanju životne sredine u 2009. godini, rekao da je takvo stanje rezultat i bolje sistematizacije podataka koja je dovela do konkretnih akcija u toj oblasti.

Ministar je rekao da su glavni pritisci na vazduh u 2009. godini bili sagorevanje fosilnih goriva i to pre svega u Kostolcu i Obrenovcu, kao i industrijska proizvodnja u Boru, Smederevu i Pančevu.

Kvalitet vazduha u preko 95 odsto slučajeva je klasifikovan kao odličan ili dobar, a najlošiji rezultat je kada je u pitanju koncentracija čađi u vazduhu, gde je samo u 70 odsto slučajeva klasifikovan kao odličan ili dobar.

Najčešće zagađen grad je bio Bor, gde je 83 dana u 2009. bio povećan nivo zagađujućih supstanci.

Kada je u pitanju stanje voda u Srbiji, Dulić je rekao da je najlošije stanje bilo u Vojvodini, a da su ekstremno zagadjene bile Topčiderska reka, Borska reka i Pek.

Velike probleme su prouzrokovali i zapuštena kanalizaciona infrastruktura i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, čemu će se Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja posebno posvetiti u 2011. godini, rekao je Dulić.

Zbog ugroženosti biodiverziteta u 2009. godini je povećan broj zaštićenih vrsta i to sa 644 na 1628.

Najveći izazov kada je u pitanju otpad, prema rečima Dulića, jeste prikupljanje komunalnog otpada, jer u nekim opštinama ne postoje kontejneri i kamioni za odvoženje smeća, koje uglavnom završava na divljim deponijama.

U 2009. godini su se dogodila 24 hemijska akcidenta, zabeleženo je da je ona bila ekstremno toplija od prethodnih godina, kao i trend povećanja padavina u odnosu na prosek.

(Tanjug)