Štrajk u Opštinskoj upravi Bor

Zaposleni u Opštinskoj upravi Bor započeli su danas štrajk, nezadovoljni odlukom predsednika Opštine da im se plate smanje i do 30 odsto, koje najviše pogađa radnike sa srednjom stručnom spremom.

opstina-bor-2014

Predsednik Štrajkačkog odbora Radislav Filipović je u izjavi za RTV Bor istakao da je razlog za štrajk smanjenje zarada najvećem delu zaposlenih za 6,5 do 7 hiljada dinara. Prema njegovim rečima istrajaćese u potpunoj obustavi rada sve do ispunjenja zahteva, odnosno do ukidanja odluke o smanjenju zarada radnicima.

„Radnici Opštinske uprave potpuno su obustavili rad danas od 7 do 15 sati. Tako će biti i nadalje do postizanja dogovora sa predstavnicima lokalne samouprave.

Mi smo na zboru kome je prisustvovalo više od stotinu radnika doneli odluku o stupanju u štrajk, a razlog je smanjenje zarada najvećeg dela zaposlenih za 30 odsto, odnosno za šest i po do sedam hiljada dinara. Jedino su zarade zaposlenih sa visokom stručnom spremom ostale na dosadašnjem nivou, a odlukom predsednika Opštine od 15. maja 2014. godine najviše su pogođeni radnici sa srednjom stručnom spremom kojih i ima najviše. Od 186 radnika Opštinske uprave, više od 140 zaposlenih ima srednju ili nižu stručnu spremu. Obustavi rada preiključili su se i radnici sa visokom stručnom spremom, bez obzira na to što oni nisu direktno pogođeni ovom odlukom.“ – istakao je Filipović.

Načelnica Opštinske uprave Ljubinka Jelić pojasnila je da iza odluke o smanjenju zarada stoji usklađivanje sa zakonskim propisima i uredbama Vlade Republike Srbije.

„Pre svega moram da kažem da su zarade zaposlenih u Opštinskoj upravi izuzetno male. Uzimajući u obzir to da su naše plate bile u dužem vremenskom periodu bile ovako loše, Skupština opštine Bor je na sednici 19. aprila 2011. godine donela zaključak kojim je preuzela nadležnost Vlade Republike Srbije i propisala da osnovice za zarade ne budu onolike koliko je propisano Uredbom Vlade Srbije, već da budu znatno više i to za sve kategorije zaposlenih. Na osnovu tog zaključka, tadašnji predsednik Opštine je doneo naredbu kojom je naloženo da osnovica za zaradu obračunava u skladu sa zaključkom Skupštine opštine Bor, a ne sa Uredbom Vlade Republike Srbije. Zarada zaposlenih se na taj način obračunavala sve do maja 2014. godine.

Sadašnji predsednik Opštine Bor je tada doneo odluku da se i zarade zaposlenih u Opštinskoj upravi obračunavaju u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima. Zarada za maj je obračunata na taj način.

Naglašavam još jednom plate su izuzetno male, materijalni položaj je loš, posebno u ovakvim uslovima. Kada su 2011. godine uvedeni platni razredi, Uredbom Vlade Srbije određeno je da zaposleni u Upravama lokalnih samouprava koje imaju status grada imaju 50 odsto veću zaradu od onih koje imaju status opštine, a u glavinim gradovima 100 odsto.

Smatram da je ta odluka potpuno pogrešna jer službenici koji primera radi obavljaju isti posao u Boru i Zaječaru imaju drastičnu razliku u zaradi.“ – izjavila je za RTV Bor Ljubinka Jelić.

(RTV Bor / Bor030)