Studenti organizovali akciju uređenja parka ispred Studentskog centra „Bor“

Studentska alijansa „Bor“ u saradnji sa Studentskim parlamentom Tehničkog fakulteta u Boru, organizovala je dvodnevnu akciju sređivanja parka ispred Studentskog centra, u kojoj su volonterski uzeli učešće i brojni stanari studentskog doma.

Zajedničkim snagama, a uz veliku pomoć Javnog komunalnog preduzeća „3. oktobar“ i Studentskog centra, članovi organizacije Studentska alijansa „Bor“ i Sudentskog parlamenta borskog fakulteta, sproveli su veliku letnju akciju uređenja parka ispred doma za smeštaj studenata i đaka na školovanju.

Tom priliom osim čišćenja samog parka, ofarbane su i uređene klupice, a u planu je i popravka kanti za otpatke.