Subvencije za zamenu stolarije i termoizolaciju stanova i kuća i u Boru

Ministarstvo rudarstva i energetike uvrstilo je Grad Bor na spisak lokalnih samouprava u kojima će biti realizovan Program energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.

Grad Bor će uskoro objaviti poziv građanima da se prijave ukoliko žele da zamene stolariju ili da izvrše termoizolaciju svog stana ili kuće, kao i da kupe kotao i grejna tela, stim što će u toj kupovini učestvovati sa 50 odsto sredstava, dok će po 25 odsto finansirati Grad Bor i Ministarstvo rudarstva i energetike.

U toku je potpisivanje ugovora između Grada Bora i Ministarstva rudarstva i energetike, a takođe se očekuje da se najpre izvrši izbor privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, porodičnih kuća i stanova.