SZC: „Novo Cerovo“ će biti prvi zeleni rudnik u Srbiji

Kompanija Srbija Ziđin Koper (Serbia Zijin Copper (SZC)) počela je sa ozelenjavanjem kosina odlagališta u rudniku „Novo Cerovo“.

Od preuzimanja Rudarsko-topioničarskog basena (RTB) Bor kineska kompanija je uložila 77,68 miliona dolara u upravljanje životnom sredinom i ekološkom obnovom.

Veliki deo tog novca investiran je u rekultivaciju degradiranih rudarskih površina i sanaciju istorijskog nasleđa, a po rečima zamenika generalnog direktora SZC za bezbednu proizvodnju Qiu Weijuna, za nešto manje od dve i po godine zasađeno je više od 61.300 sadnica, ozelenjeno 349.000 kvadratnih metara i propisno zbrinuto 21.024 tone običnog i 678,3 tone opasnog otpada.

„Učinjeni su veliki napori u oblasti zaštite životne sredine i celokupna ekološka situacija danas je znatno bolja. Ojačane su i sanirane brane na flotacijskim jalovištima svih rudnika i postignuti izvanredni rezultati prilikom preduzimanja brojnih mera za rešavanje problema sa prašinom, čvrstim otpadom, dimnim gasovima, bukom itd. U toku je ojačavanje stare linije odvodnjavanja u rudniku „Veliki Krivelj“, a u pripremi izgradnja novog sistema odvodnjavanja“, rekao Qiu Weijun.

Menadžment Kompanije i čelnici Gradske uprave Bora posadili su zajedno prve sadnice četinara u akciji ozelenjavanju kosina odlagališta u rudniku „Novo Cerovo“.

Prvi beli bor zajedno su zasadili gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić i generalni direktor SZC Jian Ximing.

„Ova akcija je prvi od mnogobrojnih koraka koje ćemo učiniti u pravcu prvog zelenog rudnika u Srbiji, a „Novo Cerovo“ će to postati u bliskoj budućnosti. Uložićemo još više u oblast zaštite životne sredine i izraditi srednjoročni i dugoročni plan proizvodnje i izgradnje u narednih 2 + 3 + 5 godina. Takođe, naporno ćemo raditi i kako bismo rešili istorijsko nasleđe. Iako po Ugovoru o strateškom partnerstvu sa Vladom Srbije kompanja nema odgovornost za upravljanje problemima koje je nasledila od RTB-a Bor, Serbia Zijin Copper će uložiti više truda i investicija u njihovu sanaciju radi boljeg i kvalitetnijeg života u Boru i Majdanpeku. Jer, nisu samo Borani svedoci naše upornosti, već to vide i ljudi u Majdanpeku“, kazao je Jian Ximing.

Dokument o desetogodišnjem planu razvoja će, po njegovim rečima, sadržati oblast zaštite životne sredine, a najveća investicija biće realizovana u topionici. Biće izgrađeni ekološki agregati za sakupljanje i prečišćavanje dimnih gasova, sistem za odsumporavnaje, nove konvertore i nove anodne peći, a sve kako bi kvalitet vazduha u Boru bio u potpunosti poboljšan. Novi investicioni plan biće sačinjen po standardima Evropske unije, podvukao je generalni direktor SZC.

Gradonačelnik Bora istakao da je zajedničkom akcijom sadnje belog bora u „Novom Cerovu“ iskazana spremnost svih strana za rešavanje istorijskog nasleđa.

„Pokazalli ste veliku društvenu odgovornost prema svima nama i radujem se što vam je ekologija jedna od bitnih faza u razvoju. Siguran sam da ćemo svi u Boru, na primeru vaših aktivnosti, naučiti da rudarstvo može da bude zeleno i uz poštovanje svih evropskih i svetskih standarda. Ozbiljan napredak u razvoju Zijina vidi se na svakom koraku i svi znamo da ste u prethodne dve i po godine investirali više od 700 miliona dolara u razvoj rudarstva i zaposleili više od 1.200 novih radnika. Doprinos Zijina rastu BDP-a Republike Srbije je očigledan, kao što je evidentan i viši standard zaposlenih, ali i „teža“ gradska kasa“, rekao je gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić.

On je iskoristio priliku i da zahvali Kompaniji, pre svih direktoru ljudskih resursa Huangu Zahoyu, za bolje odnose sa gradom.

„Bor i Ziđin će zajedničkim radom biti još uspešniji i verujem da ćemo ne samo Srbiji i Evropi, već i celom svetu, pokazati da rudarstvo može da bude zeleno“, poručio je Milikić.