Tehnička škola iz Bora obeležila Međunarodni dan borbe protiv korupcije

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije učenici Tehničke škole u Boru delili su letke i razgovarali sa sugrađanima o korupciji.

Današnja akcija je deo projekta „Mreža mladih Srbije protiv korupcije“ koji okuplja 30 učenika i profesora iz 20 gradova Srbije.

U planu je da u narednih šest meseci bude organizovan niz aktivnosti i radionica na temu korupcije.

„Tehnička škola iz Bora se u projekat „Mreža mladih Srbije protiv korupcije“ uključila oktobra ove godine potpisivanjem sporazuma o saradnji sa udruženjem građana „Svet reči“ iz Velike Plane. Učenice trećeg razreda će u ulozi vršnjačkih edukatora promovisati borbu protiv korupcije meću svojim vršnjacima i sugrađanima“, kazala je  Sanja Pejčić profesorica u Tehničkoj školi.

Prva aktivnost u okviru projekta bio je dvodnevni trening u Velikoj Plani kome su prisustvovale učenice Sanja Janković i Milena Antanasković budući tehničari za industrijsku farmaceutsku industriju.

„Na seminaru su nas naučili kako da prepoznamo korupciju, kako da se protiv nje borimo, ali i kojim institucijama bi trerbalo da se obratimo ako je primetimo. Naš zadatak je da vršnjacima prenesemo stečena znanja jer većina njih nisu upoznati ni sa osnovnim pojmom korupcije“, rekla je Antanasković.

Da naša javnost nije u dovoljnoj meri upoznata šta je sve korupcija i zašto bi trebali da se borimo protiv nje potvrdila je i vršnjačka edukatorka Sanja Janković. Ona ističe da je korupcija duboko ukorenja u našem društvu i da u njoj često učestvujemo i iz navike.

„Za korupciju se obično kaže da je bolest savremenog doba, ali mnogi ne znaju da su koruptivne radnje postojale oduvek iako nisu bile tako definisane“, kaže Janković.

Projekat „Mreža mladih Srbije protiv korupcije“ podržala je ambasada Sjedinjenih američkih država u Beogradu.