Testirane sirene za javno uzbunjivanje, prodoran zvuk se širio Borom

Danas su se tačno u podne u Boru oglasile sirene za uzbunjivanje u okviru redovnog testiranja sistema.

Prema utvrđenom planu, svake prve srede u mesecu u 12 sati se testira ispravnost i funkcionalnost sistema za javno uzbunjivanje.

Snažne sirene prodornog i neprijatnog zvuka su nadavno postavljene na vrh zgrade Gradske uprave.

Testiranje sistema se vrši jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi koji označava prestanak opasnosti.