TF BOR: Časopis „Serbian Journal of Management“ od sada u „SJR – SCImago“ bazi

Nacionalna i internacionalna prepoznatljivost naučnog časopisa „Serbian Journal of Management“, još jedanput je verifikovana kroz veliki uspeh uredništva ovog lista.

tehnicki-fakultet

Iako je publikovanje naučnog časopisa „Serbian Journal of Management“ (www.sjm06.com ) započelo tek 2006. godine, ova publikacija Tehničkog fakulteta u Boru, katedre za menadžment, kontinuelno postiže značajne rezultate.

Uredništvo je, tokom 10 godina postojanja ovog časopisa, insistiralo na kvalitetu kod selekcije radova koji će se publikovati u svakoj narednoj svesci, čime je postignut značajan broj citata. Samim tim, još 2010. godine „Serbian Journal of Management“ prihvaćen je za kategorizaciju u bazi EBSCO, da bi se već 2014. godine časopis našao i u prestižnoj citatnoj bazi SCOPUS.

Trogodišnji status pri SCOPUS-u, doprineo je tome da po prvi put ovaj naučno-stručni list bude prihvaćen i u SJR – SCImago bazi, sa odgovarajućim impakt faktorom.

Iako se časopis po prvi put javlja u ovoj bazi, on ne kreće sa najnižom kategorijom Q4, već u startu zauzima poziciju Q3. Uz svega 49 časopisa iz naše zemlje, „Serbian Journal of Management“ izdvaja se na ovaj način u uži krug visoko kvalitetanih časopisa.

Više o samoj bazi i o ovom uspehu možete pročitati ovde.