TF BOR: Uspešno održana radionica u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Boru

U okviru promocije omladinskog preduzetništva i razvoja preduzetničkog duha kod mladih, grupa nastavnika i saradnika Odseka za inženjerski menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, organizovala je u borskoj Ekonomsko-trgovinskoj školi radionicu koja ima za cilj edukaciju mladih iz oblasti veoma aktuelnog trenda društvenog preduzetništva. 

U sklopu radionice održane protekle nedelje, prvoj grupi učenika ETŠ iz Bora predstavljeni su pojmovi korporativne društvene odgovornosti i društvenog preduzetništva, kao i sličnosti i razlike ova dva koncepta.

Takođe, maturantima su predstavljeni i uspešni primeri modela društvenog preduzetništva u svetu, ali su i oni sami imali priliku da ukažu na određene društvene probleme koji bi se mogli rešavati primenom ovog koncepta.

Učenici su u manjim grupama, uz mentorstvo nastavnika i saradnika borskog fakulteta, razvijali poslovni model društvenih preduzeća, koristeći tzv. alat Business Model Canvas.

Tokom januara 2018. godine, ova obuka će biti nastavljena sa drugom grupom učenika Ekonomsko-trgovinske škole u Boru, da bi, nakon što obe grupe formiraju konačne poslovne modele, bila organizovana prezentacija rezultata i podela sertifikata polaznicima.