Topionica najbolji rezultat ostvarila u decembru

Radnici Topionice i rafinacije bakra iz sastava RTB-a Bor ostvarili su u decembru najveću proizvodnju anodnog bakra u 2014. godini.

rtb-stara-topionica

Zahvaljujući zalihama koncenrata iz novembra, kada je završen poslednji remont u staroj topionici u Boru i većem sadržaju bakra u koncentratu, proizvedena je 4.971 tona anodnog bakra. Ostvareno je i veliko vremensko iskorišcenje agregata od 97,60 procenata, jer su zastoji bili samo 17 i po časova, kažu u Topionici.

„Nekoliko faktora je uticalo da Topionica zabeleži rekordnu mesečnu produkciju u decembru. Imali smo veliku zalihu koncentrata bakra, što je posledica zastoja zbog remonta, prerađivana je šarža sa višim sadržajem metala, a zabeleženo je i veliko vremensko iskorišcenje agregata,“ kaže Gordana Videnović, rukovodilac Službe tehnicko-tehnološke pripreme Topionice.

Prema njenim rečima, rad sa bakrencima, koji sadrže veću količinu bakra, omogućio je da konvertorske operacije budu kraće, samim tim ubrzan je rad anodne rafinacije, što je dovelo do toga da je bilo više livenja anodnog bakra.

Zahvaljujući ovakvom radu pogona, zalihe koncentrata i bakra u njemu su sa 15.304 tone početkom decembra smanjene na 6.150 tona, a zabeležena je i manja potrošnja normativnog materijala po toni proizvedenog anodnog bakra, naglašava Videnovićeva, napominjući da su time poboljšani i finansijski rezultati kompanije.

(Tanjug)