Toplana Bor: Grad bez grejanja zbog problema na sistemu za transport uglja

Javno-komunalno preduzeće „Toplana Bor“ saopštilo je da je zbog problema na sistemu za dopremu uglja smanjena isporuka toplotne energije.

„Tokom noći, zbog tehničkih problema, na sistemu za dopremu uglja u proizvodnom delu toplane, došlo je do smanjenog intenziteta u isporuci toplotne energije za grejanje prema gradu.

Normalizacija u isporuci toplotne energije očekuje se u toku dana nakon čega se nastavlja sa uobičajnom dinamikom isporuke toplotne energije za grejanje“, navodi se u saopštenju JKP Toplana Bor.