Toplana ostaje bez struje – grad bez grejanja

Zbog uvođenja dalekovoda 110 kV u novo razvodno postrojenje PRP 110 kV Bor 5, Elektrodistribucija Srbije planira isključenje električne energije u vremenu od 11 do 14 časova, zbog čega će i proizvodni deo Toplane ostati bez struje.

„Usled planiranih radova od strane Elektrodistribucije Toplana je prinuđena da menja svoj režim rada zbog čega će biti prinuđena da obustavi isporuku toplotne energije u navedenom periodu.

Nakon završetka planiranih radova, toplana će nastojati da u što kraćem roku nastavi sa uobičajnom dinamikom isporuke toplotne energije za grejanje“, navodi se u saopštenju Javno-komunalnog preduzeća Toplana Bor.