Topole kod Lazareve pećine posečene jer su ugrožavale bezbednost ljudi i imovine

Topole pored puta ka Lazarevoj pećini koje su stare oko pola veka počele su da trule i morale su da budu posečene jer su ugrožavale bezbednost ljudi i njihove imovine.

Svaka aktivnost na terenu gde su bile zasađene topole može da se sprovede samo uz mišljenje Zavoda za zaštitu prirode i saglasnost Javnog preduzeća „Srbija šume” koje ima celokupnu nadležnost na tom terenu, dok je grad Bor samo korisnik tog prostora.

Nakon što je grad Bor primio nekoliko žalbi da su se stabla obrušavala i da su, u nekoliko situacija, mogla i da ugroze život i zdravlje ljudi, ali i da oštete automobile, dok je jedna topola pukla na pola i pokidala električne vodove, kako kaže član Gradskog veća grada Bora, Danijel Aleksić, traženo je mišljenje Zavoda za zaštitu prirode.

„Zavod za zaštitu prirode dao je mišljenje da su topole pred kraj svog životnog ciklusa i da imaju negativan prirast, što znači da više trule nego što rastu, te da su kao takve opasne, pre svega zato što se nalaze u putnom pojasu. Tražili smo mišljenje i Javnog preduzeća „Srbija vode” pošto se topole nalaze pored akumulacije Lazareve reke, koji su takođe sačinili zapisnik i dali mišljenje o tome da pomenuta stabla treba da se uklone zato što ugrožavaju život i zdravlje ljudi i mogu ugroziti tuđu imovinu”, objašnjava Aleksić.

Starost stabala je preko 40 godina tako da su topole već završile svoj životni ciklus, a Zavod za zaštitu prirode je u svom rešenju o seči trulih stabala dao mišljenje o tome koje autohtone vrste mogu da budu posađene nakon uklanjanja štetnih stabala i vađenja panjeva.